Siirry sisältöön

Hygieniapassi, suojavaatetus, terveydentilan selvitys ja korut

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: Vaaditaanko työntekijältä hygieniapassi (osaamistodistus), riittävä suojavaatetus tai terveydentilan selvitys?

Työntekijältä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, vaaditaan hygieniapassi ja terveydentilan selvitys (Tartuntatautilaki 1227/2016 ja -asetus 146/2017). Alla olevassa Ruokaviraston taulukossa on esitetty esimerkkejä siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei: 

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa – Vaaditaanko työntekijältä hygieniapassi tai terveydentilan selvitys Taulukko 17.6.2021 (pdf)  

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely, Ruokavirasto

Terveydentilan selvitys

Terveydentilan selvitys vaaditaan, kun työskennellään elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita.

Katso Ruokaviraston taulukosta, vaaditaanko terveydentilan selvitys

Terveydentilan selvitys vaaditaan kaikilta, myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden. Alle kuukauden ajan työskenteleviltä selvitystä ei vaadita, mutta se voidaan tehdä, mikäli työnantaja sen katsoo tarpeelliseksi. Kuukauden aikamääre ei perustu tutkittuun tietoon, vaan kyseessä on puhtaasti käytännöllinen rajaus. 

Selvitys vaaditaan heti palvelussuhteen alkaessa tai aina silloin, kun työssäolon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä voi olla salmonellabakteerin kantaja. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on kuumeinen ripulitauti tai perheenjäseneltä todettu salmonellatartunta. Laboratoriotutkimusta ei enää pyydetä oireettomilta työntekijöiltä matkan jälkeen.

Usein työnantajaa vaihtavien pätkä- tai kausityöntekijöiden ja muiden sijaisten kohdalla sekä pitkien poissaolojen jälkeen työnantajan on harkittava, millaisen riskin työntekijän mahdollinen salmonellatartunta aiheuttaa yrityksen toiminnalle  ja vaadittava tarvittaessa selvitystä sen mukaisesti.

Terveydentilan selvitys työsuhteen alussa

Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa tarkoitetaan työterveyshuollon, terveyskeskuksen tai opiskeluterveydenhuollon lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Haastattelun yhteydessä työntekijälle korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä:

  • oireisena ei olla töissä
  • työnantajalle ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuvasta taudista
  • hyvä käsihygienia työssä on tärkeää. 

Todistus terveydentilan selvityksestä on vapaamuotoinen. Laboratoriotutkimus tehdään, jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edeltävän kuukauden aikana ollut kuumeinen (≥38⁰C) ripulitauti. Laboratoriotutkimuksen tarve perustuu työntekijän omaan ilmoitukseen vatsatautioireista.

Terveydentilan selvitystä ei vaadita 

  • henkilöltä, joka käsittelee sellaisia pakkaamattomia elintarvikkeita, joiden välityksellä salmonellatartunnan leviäminen on hyvin epätodennäköistä. Tällaisia elintarvikkeita ovat esimerkiksi irtokarkit, alkoholijuomat, keksit ja kuivakakut. 
  • valmisruokaa jakelevilta työntekijöiltä, kuten vanhainkotien tai palvelutalojen henkilökunnalta tai vastaavissa tehtävissä toimivilta työntekijöiltä
  • henkilöiltä, jotka työskentelevät alkutuotannossa, kuten kasvihuonetuotannossa.

Linkki: THL Toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi

Täytyykö käyttää päähinettä?

Henkilöllä, joka käsittelee helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla riittävä suojavaatetus, jota käytetään vain tässä elintarvikehuoneistossa. Suositeltava suojavaatetus sisältää useimmiten työpuvun, päähineen ja jalkineet. Lisäksi suojavaatetuksen päällä voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi työtakkia, esiliinaa tai kenkäsuojia, jotka voivat olla myös kertakäyttöisiä. Työvaatteiden tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja kestäviä. Työvaatteiden malli ja materiaali kannattaa valita käyttötarkoitus ja pesumahdollisuus huomioiden.  Työvaatteissa voi olla kohtuullisesti yrityksen tai yritysketjun logoja tai merkkejä, jos ne eivät estä mahdollisen lian erottumista asusta. Henkilökunta voi pestä ja huoltaa työvaatteensa myös kotona. Päähine voi olla myssy, lippalakki, pipo, huivi tms.

Voinko käyttää koruja?
Voinko käyttää korva- tai kaulakoruja?

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei saa käsitellä henkilö, jolla on rakennekynsi, lävistyskoru tai muita koruja, jos niitä ei voi suojavaatetuksella peittää. Sama koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät muita pakkaamattomia elintarvikkeita, jos mainitut seikat voivat vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Korujen käyttö voi aiheuttaa elintarvikehygieenisen riskin, koska esim. sormuksen alle voi jäädä kosteutta ja kerääntyä likaa, mikä edesauttaa mikrobien esiintymistä käsissä. Ääritapauksessa koru tai sen osa voi irrota ja joutua elintarvikkeeseen. Jos työntekijä käyttää sormuksia tai rakennekynsiä, on työntekijän käytettävä ehjiä suojakäsineitä, jotka vaihdetaan riittävän usein ja tarvittaessa.

Keittiötyössä ei käytetä mitään koruja. Keittiötyössä korut poistetaan työhön tultaessa. Korvakorut on mahdollista peittää myssyllä, mutta käytännössä tämä on hankala toteuttaa.

Mikä on pääsääntö korujen käytössä?
Elintarviketyössä, erityisesti kun käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, työntekijän tulee välttää korujen käyttöä. Korujen käyttö voidaan kuitenkin sallia, mikäli ne peitetään suojavaatetuksella.

Miksi korut ovat riski?
Korujen käyttö voi aiheuttaa elintarvikehygieenisen riskin. Esimerkiksi sormuksen alle voi jäädä kosteutta ja kerääntyä likaa. Koru tai sen osa voi irrota ja joutua elintarvikkeeseen.

Sallitaanko irtoripset?
Irtoripsien käyttö ei ole suositeltavaa. Ne voidaan sallia, jos ei ole huolta, että ne putoavat elintarvikkeeseen.

Mitkä lävistyskorut ovat kiellettyjä?
Näkyvien lävistyskorujen käyttö on kielletty, jollei niitä pysty peittämään suojavaatetuksella.

Miksi lävistyskorut ovat riski?
Lävistyskorut rikkovat ihoa ja limakalvoja ja aiheuttavat hygieniariskin. Ihossa ja limakalvoilla on runsaasti bakteereja, jotka voivat levitä käsien mukana elintarvikkeisiin.

Saako suun sisällä olla lävistyksiä?
Suun sisällä olevat lävistyskorut voidaan sallia.

Ravintolatoiminnan aloittaminen, Osa 4 Henkilökunta, Ruokavirasto