Siirry sisältöön

Kurikan kansalaisopisto

Kurikan kansalaisopisto

Taidekoulu TEKEVÄ Instagramissa

Kuvataide ja käsityö

Lapset ja nuoret voivat Kurikan kansalaisopistossa osallistua lukuisille erilaisille kuvataiteen ja kädentaitojen kursseille oman kiinnostuksen mukaan, mutta sen lisäksi 6-18-vuotiaat lapset ja nuoret voivat Taidekoulu TEKEVÄssä tehdä opintoja monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Varhaisiän ryhmissä taiteen perusopetuksessa voivat aloittaa jo esikouluikäiset. 

Kurikan kansalaisopiston taidekoulussa edetään taiteen perusopetuksen kuvataiteen ja käsityön suuntautumisen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan, mutta OPSin noudattaminen ei tee työskentelystä jäykkää tai tylsää! Opiskelijalla on itsellään vapaus päättää, miten minkäkin opintojen osan toteuttaa. Taidekoulun opetus on kuitenkin tavoitteellista ja vuosittain etenevää, mikä tarkoittaa jatkuvaa pientä itsensä haastamista ja uuden opettelua. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen perusteiden mukaisesti ja sen on hyväksynyt Kurikan kaupungin sivistyslautakunta 2019. Opinnot koostuvat yleisistä opinnoista (300 tuntia) sekä teemaopinnoista (200 tuntia).

Kuvataiteen opetus

Kuvataiteen opetuksen osa-alueita ovat taidesuhde, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Opetuksen keskeisinä sisältöinä on: kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat ja visuaalinen ympäristö. Kuvataidekoulussa opitaan kuvataiteen perustaitoja ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kiinnittyvät oppilaan kokemusmaailmaan ja luovat perustaa oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

Käsityön opetus

Käsityön opetuksen osa-alueita ovat taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Opetuksen keskeisinä sisältöinä on: pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt.  Käsityökoulussa opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, joita lähestytään henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään ja löytää elämäänsä rikastuttavan elinikäisen harrastuksen. Opetus antaa valmiuksia myös ammatillisiin opintoihin. 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, kuvataide käsityö, Kurikan kansalaisopisto Lisätiedot taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilta

Yhteystiedot

Rantamäki Päivi
rehtori/toiminnanjohtaja
paivi.rantamaki@kurikanopisto.fi
044 724 8700
Väliniemi Kristiina
koulutussuunnittelija
kristiina.valiniemi@kurikanopisto.fi
044 237 2480

Kurikka

Opistotalo Kurikkala,
Kurikantie 16, 61300 Kurikka
Katso sijainti kartalta

Jalasjärvi

Opistotalo Iloniemi,
Koskitie 5, 61600 Jalasjärvi
Katso sijainti kartalta

Jurva

Vanha Matkahuolto,
Kauppatie 8, 66300 Jurva
Katso sijainti kartalta