Siirry sisältöön

Kalastus

Kalastus Säläisjärvellä Jurvassa

Jurvan Säläisjärveltä kalastat tuoreen kirjolohen ruokapöytään. Tietoa luvista ja muista asioista löydät

Kalastus Kurikan yhteislupa-alueella

Kurikan yhteislupa-alue käsittää Kyrönjoen Kauhajoen rajasta Ilmajoen rajaan, sekä Jalasjoen Jalasjärven rajasta Pitkämön altaalle. Lupa-alueeseen kuuluu kaikki Kyrönjokeen laskevat sivuhaarat ja muut vesialueet vanhan Kurikan alueella. Vesialueiden hallintaoikeus on Kurikan Kalastusseura ry:llä  Jyllinkosken Sähkö Oy:n kanssa 18.12.1984 tehtyyn  vuokrasopimukseen perustuen.

Yhteislupa-alueeseen kuuluvat Kurikan Kalastusseura ry, Pitkämön Kalahoitokunta, sekä Lohiluoman Kalastusseura ry, jotka kaikki tekevät istutus- ja valvontatyötä alueella.

Vuosittain Pitkämön altaalle, Lohiluomalle ja Kyrönjokeen istutetaan n. 1 kg  painoisia kirjolohia. Istutukset painottuvat alku- ja keskikesälle.

Pitkämön altaalle on istutettu jo lähes 20 vuotta kuhanpoikasia, jotka ovat hyvin menestyneet. Vuonna 2013 Pitkämön altaalta saatiin ennätyskuha, mikä painoi 10,500 kg (ks. kuva).

Yhteislupa-alueelle on lunastettava Valtion kalastushoitomaksun lisäksi Kurikan Yhteislupa-alueen kalastuskortti, mikä oikeuttaa kalastukseen ko. alueella.

Luvan hinta 20,00 € / kalenterivuosi. Lupakortti on henkilökohtainen ja se vaaditaan kaikilta kalastajilta, ei koske normaaliongella tapahtuvaa kalastusta. Kalastuskortti on pidettävä mukana kalastaessa.

Kalastuslupia Kurikassa myyvät: Pitkämö Canyon Camping sekä Ase ja Urheiluliike Patruuna.

Yhteislupa-alueella on verkko- ja rysäkalastus kokonaan kielletty. Viehekalastuksessa hyväksytään kaksi vapaa / kalastaja. Katiskat kaksi kpl / lupa. Katiskat merkittävä huolellisesti, tarkistusta varten.

Päiväsaalis lohikaloilla on kaksi kalaa / kalastaja.

Kokonaan rauhoitettu alue kalastukselta on Kyttäluoma, mikä laskee Kyrönjokeen. (Alueella on normaalivalvonnan lisäksi videovalvonta.)

Toivomme, että kalastajat huomioisivat liikkuessaan vesistöalueilla maankäyttöoikeudet. Kokonaan rauhoitettuja alueita ovat luonnollisesti ne ranta-alueet, mitkä rajoittuvat asuttuihin kiinteistöihin.

Hyvää kalastusonnea!

Kurikan Yhtyneet Kalastusalueet
Pj. Reino Haanpää
puh. 0500 167171

Kalastus Kivi- ja Levälammilla

Kivi- ja Levalampi tarjoaa erämaaluonteisen kalastusympäristön asumattomine rantoineen ja näkymineen ”rannattomalle” Levanevalle.Järven itäpuolella sijaitsee Levanevan luonnonsuojelualue, jolla kiertää usean kunnan alueelle yltävä Kurjenkierros patikointireitti.Reitin yksi lähtöpiste sijaitsee myös järven, itärannalla.Alueella on runsas ja monipuolinen lintukanta ja täällä voi havaita muuttoaikoina harvinaisia läpimuuttajia levähtämässä.

Kurikan ja Laihian alueilla sijaiseva järvi rakennettiin alunperin vanhan Jurvanjärven kuivatuksen yhteydessä patoamalla kaksi luonnonlampea, joista se on saanut nimensä. Myöhemmin patoa korotettiin, kun järveä alettiin käyttää Kaskisissa sijaitsevan metsäteollisuuden tarpeisiin. Järvi laskee vetensä eteläpäässä sijaitsevan säännöstelypadon kautta Närpiönjokeen. Vesi on tyypillistä humuspitoista, tummaa ympäristöstään johtuen.

Järvi on suurimmalta osaltaan melko matalaa n. 1-2 m ja syvimmät kohdat löytyvät vanhojen lampien kohdalta, josta voi löytyä 7 m vettä.Vedensyvyys vaihtelee huomattavasti järven toimiessa osana Närpiönjoen vesistön tulvasuojelua. Järven pinta-ala on noin 960 ha.

LUVAT JA SÄÄNNÖT

Onkimiseen ja pilkkimiseen ei tarvita lupia, vavassa saa olla heittokalastukseen soveltumaton kela. Viehekalastus,heittokalastus tai uistelu 1 vavalla 18-64 v -> valtion kalastuksenhoitomaksu + läänikohtainen viehelupa tai seuran lupa. Uistelu useammalla vavalla, muu kalastus 18-64v -> valtion kalastuksenhoitomaksu + seuran lupa.

SEURAN LUVAT JA MYYJÄT

Kalastusta järvellä hoitaa Jurvan- ja Laihian kalastusseura r.y.

Jäsenkortti Jurvan ja Laihian asukkaille:10 € / vuosi. Kalastuskortti ulkopaikkaisille: 10 € / vuosi. Nämä ovat ruokakuntakohtaiset pääkortit, joilla saa 2 pyydysmerkkiä. Näillä saa kalastaa katiskalla, tai verkolla. Pääkorttiin saa rinnakkaiskortteja tarpeellisen määrän, 5 €/kappale.

Luvanmyynti Laihialla:
-City-Burger Grillikioski , kirkonmäki
-Kahvitupa Paussi VT3 Kylänpää
-Hakola Pentti 0503300429
-Luoma Seppo 0400597483
-Marjamäki Matti 0405011763
-Palssi Juha 050340
-Mäkinen Juhani 0505659990

Luvanmyynti Jurvassa:
-Kaitamäki Aimo 0505642452
-Korpela Tapani 0400242385
-Korpi-Kaija Hannu 0503029858
-Männikkö Kalevi 0400806982

SÄÄNNÖT

Verkko ja katiska pitää merkitä vähintään 15 cm vedenpinnan yläpuolelle yltävällä koholla, koho ei saa olla läpinäkyvä. Kohoon kiinnitetään pyydysmekki. Jäsen- ja kalastuskortti oikeuttaa pitämään 10 kpl iskukoukkua. Myös nämä on merkittävä yhteystiedoilla ja seuran kortin numerolla. Iskukoukku vaatii 18-64 vuotiailta valtion kalastuksenhoitomaksun. Kuhan alamitta 40 cm.

KALASTO

Järvessä on runsas luontainen ahven, hauki ja madekanta. Istutuksilla on järveen saatu luotaisesti lisääntyvä lahna ja kuhakanta.Myöskin siikaa löytyy.Kuhaistutuksia jatketaan vuosittain ja siikaistutuksia vaihtelevasti.

MUUTA

Täyttökanavan suulla on seuran grillikatos , joka on vapaasti kaikkien käytössä Jokainen huolehtii omat perkuu- ja muut jätteensä pois. Kalastusseura järjestää vuosittain veto/heitto-kalastuskisan heinäkuussa.

Ajo-ohje:
Tie 687 Jurva-Laihia > viitta Kivi-ja Levalammi, GPS-osoite: Jurva> Allastie
Lisätietoja: 0505659990