Siirry sisältöön

Maastoliikenne- ja vesiliikennelupa

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesiliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Luvan hakeminen

Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisia lupia harjoituksiin, kilpailuihin ja vastaaviin tapahtumiin haetaan kirjallisesti. Lupaa voi hakea oheisella lomakkeella:

Maastoliikenne- ja vesiliikennelupahakemus

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu. Maksuperusteet löytyvät ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta:

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristösihteeri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834