Siirry sisältöön

Ilmansuojelu

Ilmaan aiheutuvien päästöjen ehkäisemiseksi paikallisissa ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksissä on annettu määräyksiä mm. jätteen poltosta ja kiinteistökohtaisten lämmityskattiloiden käytöstä. Päästöjä ilmaan tuottavat laitokset tarvitsevat ympäristönsuojelulain nojalla ympäristöluvan, jonka käsittelee laitoksen koosta riippuen kunnan tai valtion ympäristölupaviranomainen.

Lisätietoa aiheesta alla olevista linkeistä:

Ilmanlaatu Suomessa

Seinäjoen seudun ja Etelä-Pohjanmaan bioindikaattoritutkimus 2022

Seinäjoen seudun bioindikaattoritutkimus 2012