Siirry sisältöön

Jurvan yhtenäiskoulu yleisesti

Koulun tehtävänä on jatkaa alakoulussa aloitettua oppilaiden persoonallisuuden kaikenpuolista kehittämistä. Koulu tukee jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisien valmiuksien saavuttamista ja luo edellytykset suotuisalle, sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot.

Jurvan Yhtenäiskoulun toiminta-ajatuksena on tarjota tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia.

Koulun omaleimaisuus toteutuu viidessä toimintaperiaatteessa:

  • Oppilaan itsetunnon ja yksilöllisyyden kehittäminen
  • Oppimaan oppiminen
  • Opettamisen kehittäminen
  • Myönteinen toimintailmapiiri
  • Koulun avoimuus ja vuorovaikutteisuus
Wilma

Yhteystiedot

Jurvan yhtenäiskoulu 7-9
Kanslia
040 705 8339
Koulutie 7, 66301 Jurva