Siirry sisältöön

Yleinen edunvalvonta

Yhteystiedot edunvalvontaan: Etelä-Pohjanmaan edunvalvontatoimiston verkkosivut

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirtyi kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta.

Mitä tarkoittaa edunvalvonta ja milloin se on tarpeen?

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi erilaiset sairaudet.

Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä virkansa puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat ensi vuoden alusta siis oikeusaputoimistot.

Maistraatti on viranomainen, joka neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Edunvalvojan määrää joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa.