Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Alueellisen liikenneturvallisuustyön ohjaus ja valtakunnan tason linjausten jalkauttaminen alueelliselle tasolle on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tehtäväksi. Kuntakohtaiset turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä, uudet toimintatavat ja riittävät resurssit.

Lisätietoa liikenneturvallisuussuunnitelmista

Lisätietoja liikenneturvallisuussuunnitelmista

Kurikan kuntakohtaiset suunnitelmat