Siirry sisältöön

Teuvan Siltanevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus Teuvan Siltanevan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)


Teuvan kunnanhallitus on käynnistänyt 11.12.2023 (Khall 280 §) Siltanevan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Winda Energy Oy:n kaavoitusaloitteesta. Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Pohjan-maan maakunnassa, Teuvan kunnan koillisosassa. Suunnittelualueen rajalta etäisyys Teuvan keskustaan on noin 7 km ja Kauhajoen keskustaan noin 18 km ja Kurikan keskustaan noin 25 km. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2690 ha.


Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Siltanevan alueelle enintään 11 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden, sähköaseman sekä akkukentän rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.


Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Tuulivoi-malat on tarkoitus yhdistää valtakunnan sähköverkkoon. Liittyminen tapahtuu hankealueelta eteläpuolella kulkevaan EPV Energian 110 kV voimajohtoon maakaapelilla.


Teuvan Siltanevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.6.2024–31.7.2024 välisen ajan Teuvan kunnantalolla osoitteessa Rasintie 1A, 64700 Teuva. Aineisto on nähtävillä myös Teuvan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.teuva.fi/viralliset-kuulutukset


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 31.7.2024, joko sähköisesti osoitteeseen kunta@teuva.fi tai postitse osoitteeseen Rasintie 1 A PL 25 64700 Teuva.


Hankkeesta järjestetään 11.6.2024 klo 17–19 yleisötilaisuus Teuvan kunnantalolla HTC-Salissa osoitteessa Rasintie 1 A, 64700 Teuva, jossa esitellään OAS ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)-ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi löytyvät osoitteesta www.teuva.fi/viralliset-kuulutukset


Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy osoitteesta https://www.ymparisto.fi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.


LISÄTIETOJA ANTAVAT:


Teuvan kunta:


Kunnanjohtaja, Veli Nummela p. 046 850 7700, veli.nummela@teuva.fi

Tekninen johtaja, Tommi Korpi p. 040 612 6565, tommi.korpi@teuva.fi

Rakennustarkastaja, Vesa Osmo p. 0500 286 115, vesa.osmo@teuva.fi


Kaavakonsultti:


Sweco Finland Oy, Kimmo Kymäläinen, p. 040 154 6034, kimmo.kymalainen@sweco.fi


Hankkeesta vastaava:


Winda Energy Oy, Edgar Kekkonen, p. 040 168 6937, edgar.kekkonen@winda.fi


TEUVAN KUNTA