Siirry sisältöön

Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella Metsähallitus suunnittelee yhteistyössä Vattenfallin kanssa merituulivoimapuistoa, joka sijoittuu Korsnäsin kunnan edustalle Pohjanlahdelle. Tuulivoimalat sijoittuvat Metsähallituksen hallinnoimalle merialueelle noin 15 kilometrin etäisyydelle Korsnäsin rannikosta. Sähkönsiirto hankealueelta mantereelle toteutetaan meren pohjaan asennettavilla merikaapeleilla. Merikaapelien rantautumispisteen läheisyyteen rakennetaan sähköasema, jolta sähkö siirretään ilmajohtoja pitkin joko pohjoiseen Fingridin sähköasemalle Mustasaaren Tuovilan ja/tai etelään Kristiinankaupungin Åbackin suunnitteilla olevalle sähköasemalle.

Hankekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen YVA-menettelyyn. Tämä YVA-menettely sisältää mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron, jossa tarkastellaan sähkönsiirron vaihtoehtoja rannikolta sähköasemille. Merialueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston osalta on meneillään samaan aikaan erillinen YVA-menettely.

Mantereelle rakennettava merituulipuistoon liittyvä sähkönsiirto käsittää merikaapelien rantautumispisteestä jatkuvan maakaapelin, rantautumispaikan läheisyyteen rakennettavan sähköaseman ja sieltä lähtevät yhdestä kahteen suurjännitejohtoa. Sähkö siirretään kantaverkkoon yhdellä tai kahdella enintään 400 kV:n ilmajohtolinjalla. Arvioitavia 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoja on yhteensä 12, joista Tuovilan suuntaan on suunniteltu viisi reittivaihtoehtoa (SVE1) ja Åbackin suuntaan neljä vaihtoehtoa (SVE2). Lisäksi Tuovilaan ja Åbackiin suuntautuvien reittien välillä tutkitaan kolmea vaihtoehtoreittiä (SVE3), jotka haarautuvat matkalla suuntautuen Tuovilaan ja Åbackiin. Merituulivoimahankkeen toteutuessa, vain joku näistä reittivaihtoehdoista tulee toteutumaan. Reittivaihtoehdot sijoittuvat yhdeksän eri kunnan alueelle Korsnäsiin, Närpiöön, Teuvaan, Kurikkaan, Karijoelle, Kristiinankaupunkiin, Maalahteen, Laihiaan ja Mustasaareen. Sähkönsiirtovaihtoehtojen tarkemmat sijaintikartat ovat arviointiohjelmassa liitteenä.


Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut arviointiohjelman ja kuulutuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Asiakirjat ovat nähtävillä 4.4. – 24.5.2024:


• Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa


• Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/korsnas-sahkonsiirto-mantere-YVA


Lisäksi paperiversiot ovat nähtävillä:


• Korsnäsin kunnantalo, Silverbergintie 21, 66200 Korsnäs
• Närpiön kaupungintalo, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö
• Karijoen kunnanvirasto, Kristiinantie 3, 64350 Karijoki
• Teuvan asiointipiste, Rasintie 1 A, 64700 Teuva
• Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
• Laihian kunnanvirasto, tekninen osasto, Laihiantie 39, 66400 Laihia HUOM! Väistötila
• Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari

•Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki
•Kurikan kaupungin Jurvan kirjaston asiointipiste, Koulutie 3, 66300 Jurva
•Vaasan kaupungin kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1, 65100 Vaasa


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS