Siirry sisältöön

Erillisavustukset

Erillisavustuksina käsitellään suuremmat tapahtuma ja toiminta-avustukset. Erillisavustuksissa on kyse silloin kun kyse on yli 1000€ avustuksesta kokoluokassaan merkittävälle suuren kävijämäärän tapahtumalle tai yhteiskunnallisesti tärkeää ja laajamittaista työtä tekevälle yhdistykselle. Myönnetyt tapahtuma-avustukset merkitään korvamerkittynä summana hakijalle kaupungin talousarvioon.

Tavanomaisia kyläyhdistysten ja muiden seurojen toiminta-avustuksia tai näiden tavanomaiseen toimintaan liittyviä kohdeavustuksia ei tyypillisesti käsitellä erillisavustuksina. Tällaisia tavanomaisia yhdistysten toiminta- ja kohdeavustuksia voi hakea kaksikertaa vuodessa omassa avustushaussaan. Sen sijaan esimerkiksi isojen konserttien ja festivaalien avustukset käsitellään erillisavustuksena.

Erillisavustus tulee anoa viimeistään ennen avustuksen maksatusta edeltävän vuoden talousarviokäsittelyä, syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Esim. jos tapahtuma järjestetään kesäkuussa 2022, tulee tapahtuma-avustus olla haettuna viimeistään syyskuussa 2021 Muussa tapauksessa avustushakemusta ei käsitellä. Erillisavustuksista päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://kurikka.fi/erillisavustushaku.

Avustusta on haettava siten, että se voidaan käsitellä vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hakemalla avustusta 30.9. mennessä varmistat hakemuksesi käsittelyn.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet (soveltuvin osin):

  1. Uusin toimintakertomus ja tilinpäätös
  2. Yhdistyksen tilintarkastuskertomus ja ote pöytäkirjasta, jossa on vastuuvapaus myönnetty
  3. Uusin toimintasuunnitelma ja talousarvio

Lisäksi selvitys seuraavista:

  1. Hankkeen, tapahtuman tai toiminnan tarkoitus ja toteutuksen kuvaus
  2. Tapahtuma-avustuksissa kahden edellisen vuoden kävijämäärät, mikäli tapahtumaa on järjestetty aiemmin
  3. Selvitys siitä miten hanke edistää kaupungin yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä, tukee kylien elinvoimaisuutta tai edistää kansainvälistymistä tai digitalisaatiota
  4. Realistinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  5. Muut tahot, joilta on haettu avustusta ko. tarkoitukseen
  6. Rekisteröimättömän toimijan kohdeavustushakemuksessa on oltava toiminnasta vastaavien henkilöiden ja hankkeen toteuttajien nimet

Avustusta ei voida myöntää mikäli hakemuksesta puuttuu siltä edellytettyjä tietoja.

Hae erillisavustusta

Paperisia hakulomakkeita voi tulostaa alla olevasta linkistä.

Elinvoimalautakunnan paperinen toiminta-avustushakulomake Elinvoimalautakunnan paperinen tapahtuma-avustushakulomake Elinvoimalautakunnan paperinen muu kohdeavustushakulomake

Lisätietoja:

Kurikka Jussi-Pekka
yritysasiantuntija
jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi
044 760 9122