Siirry sisältöön

Osayleiskaava Mäntykangas

Osayleiskaavan kuvaus:

ABO Wind Oy suunnittelee Mäntykankaan alueelle enimmillään yhdeksän tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa, jonka voimaloista neljä sijaitsee Kurikan kaupungin alueella. Voimaloista viisi sijoittuu Parkanon kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 320 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enimmillään 63–90 MW.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle tuulivoimaloiden rakentaminen laatimalla MRL 77a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Maankäyttö- ja rakennuslaki:

 • (Mrl 20§) Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta ja maapolitiikan harjoittamisesta alueellaan.
 • (Mrl 35§) Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.
  Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
  Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain
  .
 • (Mrl 36§) Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.
 • (Mrl10 a luku, §77a, §77b, §77c) Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset.

Käsittelyvaiheet:

 1. Kaupunginhallitus:
  • 9.10.2023 §239, päätös kaavoittamisesta.
 2. Ympäristölautakunta:
  • 8.5.2024 §43
 3. Kuulutus vireille:
  • 17.5.2024
 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä:
  • Ajanjaksolla 17.5.-16.6.2024. OAS koskevat mahdolliset mielipiteet tulee jättää Kurikan kaupungin kirjaamoon 16.6.2024 mennessä
  • Yleisötilaisuus järjestetään torstaina 23.5.2024 klo 18.00-20.00
   Nuorisoseurantalo Harjulassa, osoitteessa Hulkontie 10, 61710 Pentinmäki.

   Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams -etäyhteydellä:
   Join the meeting now
   Meeting ID: 381 918 178 405
   Passcode: fMxDVN
 5. Ympäristölautakunta
 6. Osayleiskaavaluonnos nähtävillä
 7. Ympäristölautakunta
 8. Kaavaehdotus nähtävänä
 9. Ympäristölautakunta
 10. Kaupunginhallitus
 11. Kaupunginvaltuusto
  • Päätös tuulivoimaa koskevasta osayleiskaavasta (Mrl 37§).
  • Valitusaika kaupunginvaltuuston päätöksestä 30vrk.
 12. Kaupunginhallitus
  • Kuulutus päätöksen voimaantulosta kun kaava on saavuttanut lainvoimaisuuden (Mra 93§).

Osayleiskaava-aineisto, aloitusvaihe:

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA):

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea toteuttamisvaihtoehtoa:

 • Vaihtoehdossa VE1 toteutetaan enintään 9 tuulivoimalaa, joista Parkanon puolelle sijoittuu viisi ja Kurikan puolelle neljä.
 • Vaihtoehdossa VE2 toteutetaan ainoastaan Parkanon puolelle viisi tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehdossa VE3 toteutetaan ainoastaan Kurikan puolelle neljä tuulivoimalaa.
 • Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa VE0, jossa hanketta ei toteuteta.

Osana YVA:a arvioidaan myös sähkönsiirron ympäristövaikutukset.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA

Suunnitelma-alueen sijainti:

Kaava-alueen sijainti Kurikan kaupungin alueella.

Lisätietoja tuulivoimaa koskevasta hankkeesta antaa:

Kaavan laatija:
Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Minna Lehtonen, puh. 050 372 8523, minna.lehtonen@ramboll.fi

Hankkeesta vastaava:
ABO Wind Oy, projektipäällikkö Elvira Ehnström, puh. 050 361 3559, elvira.ehnstrom@abo-wind.fi


Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka