Siirry sisältöön

Osayleiskaava Jurvan kirkonkylä-Koskimäki

Osayleiskaavan kuvaus:

Voimassa oleva Jurvan Kirkonkylän – Koskimäen osayleiskaava, joka kattaa Sälaisjärven–Kirkonkylän–Koskimäen–Pyörnin alueet, on vuodelta 1986. Osayleiskaava on täten yli 35 v. vanha ja se ei enää kaikilta osin ole ajan tasalla. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 §).

Jurvan kirkonkylän- Koskimäen osayleiskaavan kaavatyön keskeisenä tavoitteena on ajantasaistaa ja päivittää osayleiskaava. Keskeistä on asumisen ja sujuvan arjen tukeminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sekä alueen virkistys-, luonto- ja maisema-arvojen säilymisen turvaaminen. Tavoitteita tarkennetaan vuoden 2024 aikana.

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa maankäytön kehittäminen ja toimintojen sijoittuminen kaavakartan merkinnöin ja määräyksin osoitetusti. Suunnittelussa otetaan huomioon paitsi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, myös voimassa olevan maakuntakaava sekä vireillä olevan maakuntakaavan tavoitteet ja Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia.

Osayleiskaava laaditaan vaiheittain yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja kaupunginvaltuusto päättää sen hyväksymisestä.

Kaava-alue sijaitsee Jurvan kirkonkylässä ja Koskimäellä, Kurikan kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen sisältää Jurvassa seuraavat alueet: Kirkonkylä, Koskimäki, Pyörni, Säläisjärvi ja Botniaring. Suunnittelualueen pinta-ala on 3 000 hehtaaria, josta noin 2 539 hehtaaria on vuoden 2023 tilanteessa oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan kaava-aluetta ja noin 493 hehtaaria on laajennus-aluetta, jota ei ole kaavoitettu (Botniaring).

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta:
  • 24.8.2022 §101
 2. Ympäristölautakunta:
  • 17.4.2024 §32
 3. Kuulutus vireille:
  • 25.4.2024
 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä:
  • 25.4.-30.5.2024
 5. Ympäristölautakunta:
 6. Osayleiskaavaluonnos:
 7. …Ympäristölautakunta:
 8. …Kaavaehdotus nähtävänä:
 9. …Ympäristölautakunta:
 10. …Kaupunginhallitus:
 11. …Kaupunginvaltuusto
  • Päätös osayleiskaavasta (Mrl 37§)
  • Valitusaika kaupunginvaltuuston päätöksestä 30vrk
 12. Kaupunginhallitus
  • Kuulutus päätöksen voimaantulosta kun kaava on saavuttanut lainvoimaisuuden.
   (Mra 93§)

Osayleiskaava-aineisto valmisteluvaihevaihe:

Suunnitelma-alueen sijainti:

Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667