Siirry sisältöön

AK Jurvan kirkonkylä, kortteli 274 (Peurantie)

Asemakaava kaupunginosa 18 Jurvan kirkonkylä, osakortteli 274 (Peurantie 5)

Asemakaavamuutos on vireille alueella, joka sijoittuu Peurantien länsipuoliselle ja
Jurvan yhteiskoulun eteläpuoliselle alueelle osoitteessa Peurantie 5.
Kaavamuutosalue rajoittuu voimassa olevan asemakaavan korttelin 274 eteläosaan sekä
puistoalueelle.

Kaavamuutosalueen tarkempi rajaus muotoutuu kaavaprosessin
yhteydessä.

Suunnittelun tavoitteena on päivittää kaupunginosa 18 Jurvan kirkonkylä
osakorttelin 274 asemakaava sekä asemakaavalliset edellytykset muodostaa
asuinrakentamiseen soveltuvaa aluetta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä päivitetään
kaavamääräyksiä ja -merkintöjä.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 22.11.2023 §60
  2. Kuulutus vireille: 29.11.2023
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 29.11.2023 – 8.1.2024
  4. Ympäristölautakunta: 24.1.2024 § 11
  5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä: 8.2.-11.3.2024
  6. Ympäristölautakunta:
  7. Kaupunginhallitus:
  8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, ehdotusvaihe:

Kaava-alueen sijainti:

Kaava-alueen sijainti.
Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441