Siirry sisältöön

Kelan tuet

Oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutuksesta opiskelijan etuuksiin

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskouluopintonsa vuonna 2021 tai sen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan ikäluokka kerrallaan. Ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka on tänä vuonna peruskouluopintonsa päättävät opiskelijat. Ennen tätä peruskoulunsa päättäneet opiskelijat eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Opiskelija voi saada jatkossakin opintotukea sekä koulumatkatukea, mutta niihin tulee muutoksia.

Kelan ohje sivu LATAA

Opintotuki ja oppimateriaalilisä (voimassa opintonsa vuonna 2020 tai sitä aiemmin aloittaneilla)

Lukiolaiselle, joka ei enää saa lapsilisää, voidaan hakemuksesta myöntää valtion opintotukea.

Kela ei lähetä tiedotekirjettä opintotuen hakemisesta 17 vuotta täyttäneille, vaan vastaavat tiedot ovat saatavilla Kelan verkkosivuilla. Hakulomakkeita on saatavilla Kelan nettisivuilta sekä myös koulun kansliasta.  Mikäli tuen myöntämisperusteet ovat muuttuneet, tiedot tulee ilmoittaa Kelalle välittömästi.

Päätoimiseen opiskeluun myönnetään tukea opiskelun säännönmukaisen keston ajaksi lisättynä yhdellä vuodella. Lukiossa se on enintään 3 + 1 lukuvuotta. Tuki myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi. Liikaa tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin.

Yksityiskohtaisia tietoja opintotuesta ja sen hakemisesta saat Kelan OPISKELU -oppaasta tai osoitteesta www.kela.fi/opintotuki .

Opintorahan oppimateriaalilisä on 47,26 e/kk 1.8.2020 alkaen.
Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet lapseton ja naimaton opiskelija
  • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41100 euroa vuodessa
  • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella.  Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Matkakustannukset ja opiskelija-alennukset

Kelan maksamaan koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ne, joiden yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä www.kela.fi/koulumatkatuki. Koulumatkatukeen oikeutetulta peritään lipputuotteesta maksu, joka on enintään 43 euroa + ensimmäisellä kertaa lisäksi korttimaksu 6,50. Opiskelija täyttää lukuvuosittain Kelan koulumatkatukihakemuksen lukion kansliaan, josta hän saa ostotodistuksen koulumatkakorttia varten. Tukeen oikeuttamaton opiskelija hankkii koulumatkoille lipputuotteen MH-toimipisteestä. Matkakortin hinta määräytyy matkahuollon vuosilippuhinnaston mukaisesti www.matkahuolto.fi  + ensimmäisellä kertaa lisäksi korttimaksu 6,50. MH asiamiehenä Jalasjärvellä toimii K-rauta Jalasjärvi. Lisätietoja voit tiedustella koulun kansliasta.

Kyyditysoppilaita informoidaan aamu 8 ja 9 sekä ilta 15 ja 16 kyydityksistä heti koulun alussa.

Alle 17-vuotias matkustaa junalla ja linja-autolla lapsi- / juniorialennuksella.  17 vuotta täyttänyt voi saada opiskelija-alennuksen VR:n ja Matkahuollon hyväksymillä opiskelijakorteilla tai oppilaitoksen todistuksella, joka on voimassa 3 kk. Lisätietoja osoitteesta www.matkahuolto.fi tai www.vr.fi. Koulun kansliasta saat opiskelijakorttia varten tarvittavan opiskelijatodistuksen sekä tietoja muutosvaiheen alennukseen hyväksytyistä korttivaihtoehdoista.