Siirry sisältöön

Tulvariski

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että tulvariskienhallinnasta annetun lain (620/2010) mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana.

Ehdotuksenlisäksi kuultavana on samanaikaisesti suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista kuvaava asiakirja ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluunosallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”. Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunni-telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutus on nähtävillä15.3.–17.6.2024 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa