Siirry sisältöön

Tiivistelmät Kurikan kaupunginhallituksen kokouksista 23.10.2023 ja 26.10.2023

Kurikan kaupunginhallituksen kokous 23.10.2023

249 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen: TE-2024 uudistus
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1) suupohjan työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan suunnitelman; 2) esisopimuksen Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittämisestä muutettuna siten, että Kurikan kaupungin jäsenmäärä johtokunnassa on työvoimapohjan %-osuuteen perustuen 6 jäsentä. Tällöin johtokunnan kokonaisjäsenmääräksi muodostuisi 13. Lisäksi esisopimuksesta poistetaan lause “Mikäli tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää investointeja, rahoitetaan ne erillisrahoituksella sopimusten osapuolten kesken vastaavin osuuksin, kun perusrahoitusta maksetaan.” 3) järjestämislain mukaisen poikkeuslupahakemuksen.

250 § Presidentinvaali 2024
Kurikan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestysajat ja vaalipäivän äänestysajat, kuitenkin siten, että Kurikan keskusta äänestyspaikaksi varsinaisena vaalipäivänä päätettiin Kurikan Kampus ja jatkossa myös ennakkoäänestyspäiviksi.

251 § Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen vaaterahasta
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun henkilöstöjaostolle.

252 § Pöytäkirjoja
Kaupungin hallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita.

253 § Tiedoksi saatettavat asiat
Kaupungin hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Kurikan kaupunginhallituksen kokous 26.10.2023

254 § Presidentinvaali 2024
Kaupunginhallitus päätti määrätä presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestysajat ja vaalipäivän äänestyspaikat.

255 § Sopimus elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksen elintapaohjauksen toteutuksesta kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyöstä.

256 § Nuorisotoimen päällikön viran täyttölupa
Kaupunginhallitus päätti myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää nuorisotoimen päällikön viran 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.