Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksesta ma 19.6.2023

40 § Kurikka-talon arkkitehtuurikilpailun järjestäminen. Kaupunginvaltuusto päätti, että arkkitehtuurikilpailun järjestämiseksi myönnetään 220 000 euron lisämääräraha lisäyksellä, että lisämääräraha katetaan muista rahoitustuotoista.

41 § Talousarvion toteutuminen 1-3/2023. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2023.

42 § Investoinnit, määrärahasiirto ja lisämäärärahat. Kaupunginvaltuusto päätti, että 1) perhekeskuksen lisämääräraha 1.176.000 euroa katetaan suurimmaksi osaksi sote-keskuksen määräraha-alituksella. Lisäksi perhekeskukselle myönnetään 46.000 euron lisämääräraha. 2) Jalasjärven koulukeskushankkeelle myönnetään 1.050.000 euron lisämääräraha. 3) Kiuaskallion liikuntahallihankkeelle myönnetään 512.000 euron lisämääräraha. 4) edellä mainitut määrärahaylitykset katetaan muista rahoitustuotoista.

43 § Henkilöstökertomus 2022. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

44 § Kurikan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto päätti 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 tiedoksi, 2) hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen, 3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 ja 4) että, tilikauden 3.937.977,41 euron ylijäämäinen tulos käsitellään siten, että aiemmin tehdystä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 291.584,00 euroa ja että tilikauden ylijäämä 4.229.561,41 euroa siirretään taseen omaan pääoman edellisten vuosien yli-/alijäämä -erään.

45 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022. Kaupunginvaltuusto päätti 1) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi, 2) velvoittaa kaupunginhallituksen ja lautakunnat antamaan tarkastuslautakunnalle lausuntonsa arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista 31.10.2023 mennessä ja 3) velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan kuntalain 121 § mukaisesti kaupunginvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

46 § Tuntikehitys perusopetuksessa ja lukioissa lukuvuonna 2023-2024. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 43+5 tunnin lisäyksen perusopetuksen yläkoulujen tuntikehykseen. Tämän tuntikehyksen lisäys kustannuksineen on otettava huomioon kevätlukukauden osalta vuoden 2024 talousarviolta kustannukseltaan ja syyslukukauden 2023 osalta lisämäärärahana noin 60.000 ja että lisämääräraha katetaan muista rahoitustuotoista.

47 § Koiviston koulun lakkauttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti, että Koiviston koulu lakkaa 31.7.2024.

48 § Valtuustoaloite osakeomistuksen hajauttamisesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

49 § Valtuustoaloite naisten vapaaehtoisen palveluksen tietoisuuden lisäämiseksi nuorille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

50 § Valtuustoaloite lisätuesta kurikkalaiselle lasten ja nuorten mielenterveystyölle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

51 § Valtuustoaloite liikennepuistojen kunnostamisesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

52 § Valtuustoaloite grilli- ja pienpanimofestareista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

53 § Valtuutettujen aloitteet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

54 § Kaupunginvaltuuston kokoukset. Kaupunginvaltuusto päätti, että 1) kaupunginvaltuusto kokoontuu syksyllä 2023 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti:

  • 25.9.2023
  • 23.10.2023
  • marraskuussa pidetään yksi valtuuston kokous
  • 4.12.2023

2) kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella.

55 § Luottamustoimesta eroaminen / Ristilä Eero. Kaupunginvaltuusto päätti 1) todeta Ristilän luottamustoimen vapaa-aikalautakuntaan päättyneeksi ja 2) valita vapaa-aikalautakuntaan uudeksi jäseneksi Kimmo Rintasen jäljellä olevalle toimikaudelle.

56 § Lomituspalvelusihteerin viran perustaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen lomituspalvelusihteerin viran perustamisesta 1.7.2023 alkaen.

57 § Työllisyyskoordinaattorin viran perustaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen työllisyyskoordinaattorin viran perustamisesta 1.7.2023 alkaen.

58 § Tekninen johtaja Isto Virtasen koeajan päättyminen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaikkien valtuustoryhmien muutetun ehdotuksen: Teknisen johtajan virkasuhde puretaan koeajalla. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 8 § neljännen momentin mukaisesti. Kurikan kaupungin hallintosäännön 101 § mukaan; useamman kuin yhden hengen muodostaman valtuustoryhmän tekemää esitystä ei tarvitse erikseen kannattaa.

59 § Tiedoksi saatettavat asiat. Valtuutettu Lehtinen ilmoitti, että on joutunut eroamaan Kokoomuksen jäsenyydestä aloittaessaan työt puolustusvoimien palveluksessa. Lehtinen ilmoitti jatkavansa sitoutumattomana valtuutettuna.

60 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon lainan takaaminen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman kiireellisen asian käsiteltäväkseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

61 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alijäämän kattaminen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman kiireellisen asian käsiteltäväkseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

62 § Valtuustoaloite Jurvan Säläisjärven ulkoilu- ja leirintäalueen kehittämiseksi. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.

63 § Valtuustoaloite siirtymisestä valiokuntamalliseen kunnallishallintoon. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.

64 § Valtuustoaloite valvontakameroiden hankinnasta Kurikan taajama-alueille. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.

65 § Valtuustoaloite / koulujen resurssit kuntoon. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.

66 § Valtuustoaloite vauvarahasta. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.

67 § Valtuustoaloite / Tuiskulan uuden koulun nimi näkyviin Huovintielle päin. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.