Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksesta 4.12.2023

Kurikan kaupunginvaltuuston kokoustiivistelmä 4.12.2023

  • 102 § Asemakaava 18 Jurvan kirkonkylä, kortteli 421(Yläkoskentie). Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaava-asian MRL 52§:n mukaisesti.
  • 103 § Talousarvion toteutuminen 1–9/2023. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.–30.9.2023 tiedoksi.
  • 104 § Talousarvion 2023 lisämäärärahan anominen. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 400 000 euron lisämäärärahan sivistystoimelle vuodelle 2023.
  • 105 § Määrärahasiirto työllisyyspalveluiden käyttötalousosasta investointeihin. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 53.000 euron määrärahasiirron työllisyyden​hoidon kustannuspaikalta työllisyyspalvelujen irtaimen omaisuuden investointeihin.
  • 106 § Luottamustoimista eroaminen / Sari Riskumäki. Kaupunginvaltuusto päätti 1) myöntää Riskumäelle eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä; 2) myöntää Riskumäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen Salla Kurikan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • 107 § Hallintosäännön täydennys varautumisen ja valmiussuunnittelun osalta. Kaupunginvaltuusto päätti, että Kurikan kaupungin voimassa olevaan hallintosääntöön lisätään 11 luku 81 § oheisen liitteen mukaisesti. Muutos astuu voimaan välittömästi.
  • 108 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen: TE-2024 uudistus. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 1) Suupohjan työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan suunnitelman; 2) esisopimuksen Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittämisestä muutettuna siten, että Kurikan kaupungin jäsenmäärä johtokunnassa on työvoima %-osuuteen perustuen 6 jäsentä. Tällöin johtokunnan kokonaisjäsenmääräksi muodostuisi 13. Lisäksi esisopimuksesta poistetaan lause “Mikäli tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää investointeja, rahoitetaan ne erillisrahoituksella sopimusten osaisten kesken vastaaviin osuuksiin kuin perusrahoitusta maksetaan.”
  • 109 § Tiedoksi saatettavat asiat. Kaupunginvaltuusto kävi keskustelun koulujen lakkauttamista koskevaan valtuustopäätökseen liittyvistä tulkinnanvaraisuuksista.
  • 110 § Valtuustoaloite kiinteistöjen liittymien puhtaanapidosta talvella. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.