Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 23.1.2023 käsittelemistä asioista

§ 3 Lisämääräraha työllisyyden hoitoon: Kaupunginvaltuusto valtuusto myönsi 200.000 € lisämäärärahan talousarvion 2022 kohtaan Työllisyyspalvelut avustukset / Työmarkkinatuen kuntaosuus. Asiaa olivat aiemmin käsitelleet elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

§4 JIK ky:n vuoden 2022 lisätalousarvio 2: Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahan myöntämisen JIK ky:lle.  Asiaa olivat aiemmin käsitelleen JIK ky:n johtokunta, JIK-tilaajalautakunta ja kaupunginhallitus.

§ 5 Määrärahamuutoksia vuoden 2022 talousarvioon: Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2022 talousarvioon tehdään muutokset, jotka liittyivät antolainasaamisiin, korkomenoihin, maa- ja metsätilojen tuloarvioon, teollisuushallirakennuksen tuloarvioon sekä sijoituksiin. Asiaa oli aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus.

§ 6 Kuntatodistusohjelman nimellisarvon korottaminen: Kaupunginvaltuusto päätti, että eri rahoitustahojen kanssa tehtyjen kuntatodistusohjelmien liikkeeseen laskettavien kuntatodistusten nimellismäärä korotetaan enintään 28 milj. euroon. Asiaa oli aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus.

§ 7 Kurikan Jäähalli Oy:n kaupungille suunnatun oman pääomaehtoisen pääomalainan merkitseminen: Kaupunginvaltuusto päätti, että Kurikan Jäähalli Oy:n pääomalainojen laina-aikaa jatketaan entisin ehdoin kaksi vuotta. Asiaa oli aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus.

§ 8 Ympäristöterveyslautakuntaan jäsenten valitseminen:

  • Kaupunginvaltuusto päätti valita ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2023-31.5.2025 Kyösti Anttilan (varalla Juhani Mäki), Arja Kananojan (varalla Saara Anttila) ja Mikko Säntin (varalla Marko Yli-Nikkola). Valtuusto päätti valita ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtajaksi Kyösti Anttilan.
  • Valtuusto merkitsi tiedoksi, että Ilmajoen kunta on valinnut lautakuntaan jäseniksi Simo Perälän (varalla Lotta Iso-Tuisku) sekä Marika Valkealan (varalla Kyösti Yli-Karjanmaa) ja nimennyt lautakunnan varapuheenjohtajaksi Marika Valkealan.

Asiaa oli aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus.

§ 9 Matkailustrategian valmistelu: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kurikan matkailustrategian ja toimenpidesuunnitelman. Asiaa olivat aiemmin käsitelleen elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus. 

§ 10 Asemakaavamuutos Nummi, kortteli 11: Kaupunginvaltuusto hyväksyi asema-kaava-asian MRL 52 §:n mukaisesti. Asiaa olivat aiemmin käsitelleet ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus.

§ 11 Valtuustoaloite koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulunkäynninohjaajaksi: Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstöjaoston päätöksen muuttaa koulunkäyntiavustajan nimikkeen koulunkäynninohjaajaksi ja päätti todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi, Asiaa olivat aiemmin käsitelleet sivistyslautakunta, henkilöstöjaosto ja kaupunginhallitus.

§ 12 Luottamustoimista eroaminen / Tomi Kriikkula: Kaupunginvaltuusto päätti todeta Tomi Kriikkulan luottamustoimen elinvoimalautakunnassa päättyneeksi ja nimetä elinvoimalautakuntaan uudeksi jäseneksi Timo Nevalan. Asiaa oli aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus.

§ 13 kaupunginvaltuuston kokoukset: Kaupunginvaltuusto päätti kokoontua keväällä 2023 varsinaisiin kokouksiin 23.1., 20.2., 17.4. ja 19.6.2023. Asiaa oli aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus.

§ 14 Tiedoksi saatettavat asiat: Valtuutettu Taisto Leppälä ehdotti valtuuston keskustelua kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

Kurikan kaupunginhallituksen pöytäkirjan 16.1.2023 kokonaisuudessaan pääset lukemaan Tweb-järjestelmästä, jonne on linkki alla:

Kurikan kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat