Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 17.4.2023 käsittelemistä asioista

17 § Lausunto arviointikertomuksen 2021 havaintoihin. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tarkastuslautakunnan kommentit sekä annetut vastaukset tiedoksi.

18 § Ympäristöterveydenhuollon käyttösuunnitelma ja talousarviomuutos. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ympäristöterveydenhuollon tuloarvion korotuksen 226.227 euroa ja lisämäärärahan -257.856 euroa.

19 § Vuoden 2022 investointimäärärahojen ylitykset. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä SOTE-keskuksen määrärahaylityksen.

20 § Hallinto- ja talousosaston määrärahaylityksiä vuonna 2022. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä valtuustoon nähden sitovien erien talousarviomenojen ylitykset ja tulojen alitukset vuodelle 2022.

21 § Ylitys vuoden 2022 talousarviossa. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tilaajalautakunnan talousarvion nettomenojen ylityksen vuodelle 2022.

22 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 menomäärärahojen ylitys. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päätöksen tiedoksi.

23 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen.

24 § Sopimus JIK ky:n omistuksessa olevien TT-Botnia Oy:n osakkeiden jakamisesta omistajakuntien kesken. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen sopimuksen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakkeiden 5146-7522, yhteensä 2377 kappaletta ja niihin liittyvien velkakirja- ja pääomalainasaatavien jakamisesta Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin kesken liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

25 § Sopimus yhteistyöstä Kurikan kaupungissa sijaitsevan Panfurin kohteen lisätutkimuksista ja niiden raportoinnista Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 32.000 euron lisämäärärahan suunnittelun uudelle vaiheelle.

26 § Luottamustoimista eroaminen / Kari Hakala. Kaupunginvaltuusto 1) totesi Hakalan luottamustoimen elinvoimalautakunnassa päättyneeksi ja 2) nimesi elinvoimalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juho Hakalan.

27 § Luottamustoimien päättyminen / Markku Rantamäki. Kaupunginvaltuusto 1) totesi Markku Rantamäen luottamustoimen tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneeksi ja 2) valitsi tarkastuslautakuntaan Riku Hirsimäelle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Laiteenmäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

28 § Kaupunginhallituksen jäsenten vaali. Kaupunginvaltuusto 1) valitsi kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 seuraavat henkilöt: Jäsen (varajäsen) Alajoki Jarmo (Viitala Susanna), Autio Aku (Järvilehto Timo), Haapamäki Jari (Grönstrand Tea), Kananoja Arja (Hammarberg Maria), Kandolin Olavi (Viitala Marko), Kujanpää-Mannila Mervi (Korpi Seppo),  Myllymäki Anna-Liisa (Ranta Mervi), Nyysti Kaija (Rinta-Kiikka Leena), Parkkonen Voitto (Elomaa Ari), Rajamäki Heidi (Antila Pauli), Säntti Mikko (Isohella Jari) 2) valitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Olavi Kandolinin, 1. varapuheenjohtajaksi Jarmo Alajoen ja 2. varapuheenjohtajaksi Aku Aution.

29 § Valtuutettujen lukumäärä. Kaupunginhallituksen ehdotus oli, että kaupunginvaltuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 35 ja että muutos astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Valtuutettu Marko Yli-Nikkola esitti, että kaupunki pitää valtuutettujen määrän nykyisenä, 43 valtuutettua. Esitystä kannatettiin. Äänestystulos oli Jaa-ääniä (kaupunginhallituksen ehdotus) 18, Ei-ääniä (Yli-Nikkolan esitys) 24 ja tyhjiä 0. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Marko Yli-Nikkolan esityksen, eli valtuutettujen määrä pysyy 43:ssa.

30 § Valtuustoaloite talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

31 § Valtuustoaloite henkilöstöä koskevasta aloitepalkkiosta. Kaupunginvaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

32 § Valtuustoaloite osakeriskin hajauttamiseksi. Kaupunginvaltuusto 1) päätti, että valtuustoaloitteessa ehdotettua osakkeiden myyntiä ja ostoa ei toteuteta juuri nyt ja esitetyllä tavalla ja 2) totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

33 § Tiedoksi saatettavat asiat. Kaupunginvaltuuston kokous 19.6.2023

34 § Valtuustoaloite naisten vapaaehtoisen palveluksen tietoisuuden lisäämiseksi nuorille. Valtuutettu Julia Lehtinen ja muut allekirjoittaneet jättivät aiheesta valtuustoaloitteen, joka menee asianmukaiseen valmisteluun.

35 § Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen vaaterahasta. Valtuutettu Margit Parkkamäki ja muut allekirjoittaneet jättivät aiheesta valtuustoaloitteen, joka menee asianmukaiseen valmisteluun.

36 § Valtuustoaloite osakeomistuksen hajauttamisesta. Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti aiheesta valtuustoaloitteen, joka menee asianmukaiseen valmisteluun.

37 § Valtuustoaloite Paulaharjun koulun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Valtuutettu Olavi Kandolin jätti aiheesta valtuustoaloitteen, joka menee asianmukaiseen valmisteluun.

Kurikan kaupunginhallituksen pöytäkirjan 17.4.2023 kokonaisuudessaan pääset lukemaan Tweb-järjestelmästä, jonne on linkki alla:

Kurikan kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat