Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen päätöksistä 16.1.2023 kokouksessa

 • 1 § Yritysvaikutusten arviointi: Kaupunginhallitus päätti, että ensi vaiheessa yritysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaupunginhallitukseen ja elinvoimalautakuntaan menevissä asioissa 1.3.2023 alkaen.
 • 2 § Kaupunginhallitus päätti hyväksyä matkailustrategian ja toimenpidesuunnitelman ja esittää niitä edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
 • 3 § Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvat osa-aikaisen maatalouslomittajan tehtäviin 1.2.2023 alkaen.
 • 4 § Valtuustoaloite koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulunkäynninohjaajaksi: Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti aiemmin kokouksessaan 19.12.2022 muuttaa koulunkäyntiavustajan nimikkeen koulunkäynninohjaajaksi 1.1.2023 alkaen. Koulunkäynninohjaajat ovat perusopetuslain tarkoittamia koulunkäyntiavustajia. Nimikemuutos ei vaikuta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen 16.1.2023 tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
 • 5 § Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
 • 6 § Kaupunginhallitus päätti määrätä henkilöt hallinto- ja talousosaston laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi toiminnoittain. Lista on luettavissa kaupunginhallituksen pöytäkirjasta.
 • 7 § Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen viranomaistehtävän hoitamisesta Seinäjoen kanssa valvontaeläinlääkäristä.
 • 8 § Jurvan eläinlääkäriaseman toimintaan ja varustehankintoihin osoitettu testamenttilahjoitus: Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa ympäristöterveysjohtaja Saana Pusaa-Nesteen päättämään varojen käytöstä testamentin osoittamaan tarkoitukseen.
 • 9 § Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vaikutuksista: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle
 • 10 § Jalasjärven Kiuaskallion liikuntahallin korjaus ja laajennus teknisten ratkaisujen KVR-urakkana: Tekninen lautakunta päätti aiemmin kokouksessaan 20.12.2022
  1) valita Kiuaskallion liikuntahallin KVR-urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Wasacon Oy:n
  2) lähettää tehdyn päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle
  3) valita hankkeen suunnitteluun ja rakentamisen seurantaan edustajaksi Jarmo Alajoen ja varaedustajaksi Eija Mäntymäen. Kaupunginhallitus päätti merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi.
 • 11 § Asemakaavamuutos Nummi, kortteli 11: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ympäristölautakunnan esityksen ja esittää asemakaava-asian MRL 52 §:n mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.
 • 12 § Luottamustoimista eroaminen / Tomi Kriikkula: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
  1) toteaa Kriikkulan luottamustoimen elinvoimalautakunnassa päättyneeksi
  2) nimeää elinvoimalautakuntaan uuden jäsenen Kriikkulan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • 13 § Kaupunginvaltuuston kokoukset: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
  1) kaupunginvaltuusto kokoontuu keväällä 2023 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti: 23.1.2023, 20.2.2023, 17.4.2023 ja 19.6.2023
  2) kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääasiassa Kurikan Kampuksella

Kurikan kaupunginhallituksen pöytäkirjan 16.1.2023 kokonaisuudessaan pääset lukemaan Ktweb-kokousjärjestelmästä, jonne on linkki alla:

Kurikan kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat