Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 2/2023, ma 30.1.2023

17 § Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöihin Haapaporras (164-403-1-31) ja Sakarinmaa (164-403-45-30). Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta.

18 § Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kurikan kaupungin välinen yhdys-pintatoimintoja koskeva yhteistyösopimus. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kurikan kaupungin välisen yhdyspintatoimintoja koskevan yhteistyösopimuksen, henkilötietojen käsittelyä koskevan liitteen ja tietoturvallisuusliitteen.

19 § Luottamustoimista eroaminen / Kari Hakala. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) toteaa Hakalan luottamustoimen elinvoimalautakunnassa päättyneeksi; 2) nimeää elinvoimalautakuntaan uuden jäsenen Hakalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

20 § Uuden varajäsenen valitseminen vanhusneuvostoon. Kaupunginhallitus päättää valita vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ahti Latvalan varajäseneksi Raili Mäki-Paavolan.

21 § Poistosuunnitelmien muutokset. Kaupunginhallitus päätti, että
1) Kiuaskallion urheiluhallirakennuksen poistamaton hankintameno 31.12.2022 kirjataan arvonalentumisiksi tilikaudelle 2022.
2) vahvistetaan Kurikan vanhan lukion rakennukselle uusi poistoaika 1.1.2023 alkaen siten, että viimeiset poistot tehdään 31.12.2023.
3) vahvistetaan Koiviston koulun rakennukselle uusi poistoaika 1.1.2023 alkaen siten, että viimeiset poistot tehdään 31.12.2023.

22 § Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset ja päätti tyytyä päätöksiin.

23 § Vaasan akkuteollisuusalueen tuomat mahdollisuudet Sarvijoen kylän kehittämiselle. Kurikan kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun Sarvijoen kylän kehittämisestä osana akkuteollisuuden työssäkäyntialuetta ja päätti jatkaa asian valmistelua.