Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 18.9.2023

209 § Keskushallinnon talousarvio 2024
Kaupunginhallitus päätti, että 1) talousarvion valmistelua jatketaan keskushallinnon ja kaupunginhallituksen alaisten investointien osalta esitetyin määrärahoin ja tuloarvioin. 2) strategiset tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit ja tavoitetaso ovat liitteen mukaiset vuodelle 2024.

210 § Lausunto varainsiirtoverolain muuttamisesta
Kaupunginhallitus päätti lausua lausuntopyyntöön VN/10314/2023 seuraavasti: 1) Kurikan kaupunki näkee varainsiirtoverovapauden välttämättömänä sote-uudistuksesta aiheutuvien kiinteistöjärjestelyjen toteuttamisessa. 2) Varainsiirtoverottomuuden tulee ajallisesti kattaa kaikki sote-uudistuksesta aiheutuvat kiinteistöjärjestelyt. 3) Kurikan kaupunki edellyttää valtiolta myös muiden sote-uudistuksesta kuntakonsernille aiheutuvien kustannusten kattamista täysimääräisesti.

211 § Kurikan uuden sote-keskuskokonaisuuden esivuokrasopimus
Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 15.8.2023 § 360 päätöksen, jonka mukaan Kurikan kaupungin kanssa tehdään Kurikan SOTE-keskuksesta määräaikainen vuokrasopimus, joka on voimassa 31.12.2025 saakka vuokralaisen yhden vuoden optiomahdollisuudella, vuokra-asetuksen mukaisia ehtoja noudattaen 6 % pääomavuokralla; 2) valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan vuokrasopimuksesta sekä siihen tehtävistä teknisistä muutoksista.

213 § Kurikan kaupungin omistuksen lisääminen Järvinet Oy:ssa
Kaupunginhallitus päätti ostaa 19 kpl Järvinet Oy:n A-osaketta hintaan á 200 euroa yhteensä 3.800 euroa.

214 § Osayleiskaava Jurvan Kirkonkylä – Koskimäki / Ohjausryhmän valinta
Kaupunginhallitus päätti nimetä Jurvan Kirkonkylän-Koskimäen osayleiskaavan ohjausryhmän jäseniksi Kaija Nyystin ja hänen varalleen Markku Hydénin sekä Esko Liukun ja hänen varalleen Jouni Vallinin.

215 § Valtuustoaloite / koulujen resurssit kuntoon – Oppimisen tuen toimikunnan asettaminen
Kaupunginhallitus päätti 1) asettaa toimikaudekseen oppimisen tuen toimikunnan; 2) nimetä edustajakseen toimikuntaan Mikko Säntin, Kaija Nyystin ja Heidi Rajamäen; 3) nimetä toimikuntaan sivistyslautakunnan esittämät edustajat; 4) esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

216 § Valtuustoaloite / Tuiskulan uuden koulun nimi näkyviin Huovintielle päin
Valtuustoaloite on otettu teknisellä osastolla asianmukaiseen valmisteluun. Julkisivuteksti Tuiskulan koulun seinään tullaan asentamaan vuoden 2023 aikana. Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

217 § Oikaisuvaatimus / Mauno Takamäen vahingonkorvausvaatimus
Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

218 § Täyttölupa laitoshuoltajan tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää laitoshuoltajan tehtävän toistaiseksi 1.10.2023 alkaen.

219 § Täyttölupa kokin tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kokin tehtävän toistaiseksi 1.11.2023 alkaen.

220 § Täyttölupa kiertävän kokin tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kiertävän kokin tehtävän toistaiseksi 1.11.2023 alkaen.

221 § Täyttölupa kiinteistönhoitajan tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kiinteistönhoitajan tehtävän 1.12.2023 alkaen toistaiseksi.

222 § Täyttölupa työvalmentajan toimeen
Kaupunginhallitus päätti myöntää elinvoimalautakunnalle luvan täyttää työvalmentajan määräaikaisen toimen ajalle 1.10.2023 – 31.12.2024.

223 § Täyttölupa maahanmuuttokoordinaattorin tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää elinvoimalautakunnalle luvan täyttää maahanmuuttokoordinaattorin tehtävän 1.10.2023 alkaen toistaiseksi.

224 § Teknisen johtajan viran täyttö
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto valitsee pätevyysvaatimukset täyttävistä hakijoista teknisen johtajan, 2) valtuusto valitsee valitun henkilön mahdollisen kieltäytymisen varalle varahenkilön, 3) valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.