Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen 20.3.2023 kokouksesta

62 § Kurikan kaupungin viestinnän vuosisuunnitelma vuodelle 2023. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kurikan kaupungin viestinnän vuosisuunnitelman vuodelle 2023.

63 § Vastaus Seinäjoen kaupungin viestiin Etelä-Pohjanmaan kunnille työllisyyden järjestämisalueista tulevaan TE-uudistukseen liittyen. Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

64 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen: TE-2024 uudistus. Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

65 § Lausunto / Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnos. Kaupunginhallitus päätti esittelijän pohjaesityksen mukaan yhdellä muutoksella ja kahdella lisäyksellä.

66 § Jyrän päiväkodin sisäilmakartoitus. Kaupunginhallitus päätti, että lisätutkimuksia ei enää tehdä, vaan aloitetaan uudisrakennuksen suunnittelu. Asiaa oli aiemmin käsitellyt tekninen lautakunta 15.3.2023.

67 § Täyttöluvan anominen kunnossapitovastaavan tehtävään. Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kunnossapitovastaavaan toimen toistaiseksi 1.4.2023 alkaen.

68 § Vuoden 2022 investointimäärärahojen ylitykset. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle SOTE-keskuksen määrärahaylityksen hyväksymistä.

69 § Testamentti Kurikan kaupungille. Kurikan kaupunki on edunsaajana Tuula Maarit Ala-Oppaan jälkeen kaupungin hyväksi tehdyllä testamentilla. Kurikan kaupunginhallitus päätti 1) ottaa testamentin vastaan ja 2) valtuuttaa controller Marjukka Kätevän tai hänen määräämänsä kaupungin talousosastolta allekirjoittamaan kaikki testamentin vastaanottoon, täytäntöönpanoon ja pankkisuhteen lopettamiseen liittyvät asiakirjat ja lunastamaan perintöön sisältyvät rahasto-osuudet kaupungille 3) valtuuttaa controllerin päättämään varojen käytöstä

70 § Samuli Paulaharjun säätiön hallintoneuvoston jäsenet. Kaupunginhallitus päätti nimetä Samuli Paulaharjun säätiön hallintoneuvostoon Tiina Kankaanpään ja Pentti Yli-Karjanmaan.

71 § Valtuustoaloite osakeriskin hajauttamiseksi. Kaupunginhallitus kävi keskustelun valtuustoaloitteen ja valmistelun pohjalta. Kaupunginhallitus päätti ja esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteessa ehdotettua osakkeiden myyntiä ja ostoa ei toteuteta juuri nyt ja esitetyllä tavalla. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

72 § Kurikan kaupungin lausunto Merenkurkun neuvoston EAYY:n strategialuonnoksesta. Kurikan kaupunginhallituksella ei ole lausuttavaa Merenkurkun neuvosto EAYY:n strategia- ja visioluonnoksesta, ja kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn luonnoksen.

75 § Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen osoittaman kertyneen ylijäämän jakamisperuste. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelyyn. Kaupunginhallitus päätti 1) esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taseeseen 31.12.2022 kertynyt ylijäämä jaetaan jäsenkunnille perussopimuksen 21 §:n mukaisesti palvelumaksujen suhteessa. 2) antaa tiedoksi päätöksensä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän muille omistajakunnille.