Siirry sisältöön

Tiivistelmä kaupunginhallituksen kokouksesta 22.5.2023

122 § Työllisyyskoordinaattorin viran perustaminen. Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle 1) työllisyyskoordinaattorin viran perustamisesta 1.7.2023 alkaen ja päättää 2) siirtää työllisyyskoordinaattorin viran kelpoisuusehdot kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston päätettäväksi.

123 § Kurikan kaupungin lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle henkilöjunaliikenteestä 2030-luvulla. Kurikan kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon henkilöjunaliikenteestä 2030-luvulla.

124 § Kurikan kaupungin omistuksen lisääminen Osuuskunta Viexpossa. Kaupunginhallitus päätti lisätä Kurikan kaupungin omistamien osuuksien määrää 50 osuudella, yhteensä 5000 euroa, mikä katetaan elinvoimalautakunnan määrärahoista.

125 § Kurikan kaupungin hakemus JTF-rahoituksesta ja puu-, bio- ja kiertotalousterminaalin rakentamiseen. Kaupunginhallitus päätti, että valmistelua ei tällä erää jatketa.

126 § Talousarvion toteutuminen 1–3/2023. Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 31.3.2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

127 § Talousarvion raami vuodelle 2024. Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä vuoden 2024 talousarvioraamin esityksen mukaisena, 2) hyväksyy valtuustoon nähden sitovien tulosalueiden ja investointien raamit yllä esitetyn raamin linjauksen mukaisesti laskettuna, 3) edellyttää lautakuntia tuomaan esityksiä talouden tervehdyttämistoimenpiteistä, 4) uusien rakennusten poisto-ohjelmaksi vahvistetaan 30 vuoteen raaminehdotuksen mukaisesti myös jatkossa rakennettaviin uusiin kohteisiin, 5) Kurikka-talon suunnittelu aloitetaan kaupunginhallituksen päättämälle paikalle ja 6) Jyrä-Nummi -päiväkoti aikaistetaan vuodella, suunnittelu aloitetaan vuonna 2024.
Esitys hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
– uusien rakennusten poisto-ohjelmaksi vahvistetaan 30 vuoteen raaminehdotuksen mukaisesti myös jatkossa rakennettaviin uusiin kohteisiin
– Kurikka-talon suunnittelu aloitetaan kaupunginhallituksen päättämälle paikalle
– Jyrä-Nummi-päiväkoti aikaistetaan vuodella, suunittelu aloitetaan vuonna 2024

128 § Sopimus JIK-peruspalvelukuntayhtymän päätöksenteosta, taloushallinnosta ja loppuselvityksen tekemisestä 1.5.2023-31.12.2023. Kurikan kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päätöksenteosta, taloushallinnosta ja loppuselvityksen tekemisestä 1.5.2023-31.12.2023 Kurikan kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä.

129 § Valtuustoaloite lisätuesta kurikkalaiselle lasten ja nuorten mielenterveystyölle. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

130 § Kurikan kaupungin musiikkiopistotoiminnan järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti merkitä valmistelutilanteen tiedoksi.