Siirry sisältöön

Tiivistelmä kaupunginhallituksen kokouksesta 17.4.2023

93 § Täyttöluvat maatalouslomittajan tehtäviin
Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvat kahden maatalouslomittajan tehtäviin 1.6.2023 alkaen.

94 § Eino Jaakko Laulajan perintö
Kaupunginhallitus päätti merkitä Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi.

95 § Kurikan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös
Kaupunginhallitus päätti

1) hyväksyä ja allekirjoittaa Kurikan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen;

2) esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 3.937.977,41 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelyä siten, että aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 291.584,00 euroa ja että tilikauden ylijäämä 4.229.561,41 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten vuosien yli-/alijäämä -erään;

3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi; 4) oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkastuksia ja korjauksia.

98 § Takaisinsaantikanteen nostaminen Timo Hautamäki Oy:ta vastaan
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan ulkopuolisena asiana pykälän käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti, että

1) Kurikan kaupunki ei nosta takaisinsaantikannetta, mikäli Timo Hautamäki Oy luopuu vapaaehtoisesti vetoamasta jälkipanttaukseen

2) Kurikan kaupunki ei tee tutkintapyyntöä

3) kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa ja hallintojohtaja Petri Lammassaari valtuutetaan päättämään ja allekirjoittamaan näillä reunaehdoilla sovintosopimus ja päättämään myös sen yksityiskohdista.