Siirry sisältöön

PERUTTU: Siisteyskatselmus 7.-8.11.2023

Yleisen ympäristökuvan valvomiseksi ympäristölautakunnan valitsema jaosto sekä ympäristötoimen viranhaltijat suorittavat rakennusjärjestyksen mukaisen katselmuksen Kurikan kaupungin alueella.

Katselmus suoritetaan ti 7.11.2023 ja ke 8.11.2023. HUOM! KATSELMUS ON PERUTTU.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennusten kuntoon sekä ympäristön siisteyteen. Katselmuksella on käytössä drooni, jolla tarvittaessa määritellään ja dokumentoidaan toimenpidealueen laajuus.

Katselmus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166 – 170 §:n säädöksiin, jätelain (646/2011) 72 – 75 ja 77 §:n säädöksiin sekä terveydensuojelulain (763/1994) 2 ja 22 §:n säädöksiin. Sen lisäksi, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 167 ja 168 §:ssä on säädetty, jätesäiliöt ja -katokset, mainokset, aidat, portit ja istutukset, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, tulee pitää asianmukaisessa kunnossa niin, etteivät ne rumenna ympäristöä.

Kiinteistöjen omistajia pyydetään tekemään tarvittavat toimenpiteet kiinteistönsä ympäristön siistimiseksi.

Pidä ympäristösi siistinä – viihdyt parhaiten!

Ympäristölautakunta