Siirry sisältöön

Kurikassa vanhan kaatopaikan alueella ei todettu terveys- tai ympäristöriskejä

Pirkanmaan ELY-keskus / Maaperä kuntoon -hanke tiedottaa 21.2.2023

Uuramenmäen vanhan kaatopaikan ympäristössä Kurikassa tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Uuramenmäen vanhan kaatopaikan sijainti kartalla.
Uuramenmäen vanhan kaatopaikan sijainti.

Vanhan kaatopaikan alueelta otettiin näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimuksissa ei todettu kohteen täytöissä sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, joista aiheutuisi ympäristö- tai terveysriskejä. Alueen pohjavedessä todettiin kohonneita metallipitoisuuksia, mutta näistä ei tutkimuksen perusteella aiheudu kulkeutumisriskiä tai ole muuta haittaa pohjavesialueelle ja sitä kautta vedenottamoille.

Historiatietojen mukaan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1971–1982. Alueella ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Kurikan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Alkuperäinen tiedote Maaperä kuntoon -hankkeen verkkosivuilla: Kurikassa vanhan kaatopaikan alueella ei todettu terveys- tai ympäristöriskejä | Maaperä kuntoon (maaperakuntoon.fi)

Lisätietoja

  • Tia Lummi-Lehtinen, Kurikan kaupunki, 040 534 3655, tia.lummi-lehtinen@kurikka.fi
  • Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 374, maarit.joukainen@ely-keskus.fi
  • Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi