Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 6.3.2023

46 § Lausunto / Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnos. Asia päätettiin jättää pöydälle

47 § Kurikan kaupunkikonsernin riskienhallinnan raportointi. Kurikan Toimitilat Oy:n riskienhallinnan raportti merkittiin tiedoksi

48 § Myyntilupa Kurikan Toimitilat Oy:lle Laurintie 27 -kiinteistöön. Kaupunginhallitus päätti antaa myyntiluvan Kurikan Toimitilat Oy:n omistamalle kiinteistölle osoitteessa Laurintie 27 (musiikkiopisto).

49 § Takaisinsaantikanteen nostaminen Timo Hautamäki Oy:ta vastaan. Kurikan kaupunginhallitus päätti nostaa takaisinsaantikanteen Timo Hautamäki Oy:ta vastaan.

50 § Täyttöluvan anominen neljään koulunkäynninohjaajan toimeen. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle evästyksin, että sivistyslautakunta selvittää kaupunginhallitukselle koulunkäyntiohjaajien tarpeen tarkemmin.

51 § Täyttölupien anominen varhaiskasvatukseen. Kaupunginhallitus päätti antaa sivistyslautakunnalle luvan täyttää kaksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.

52 § Täyttölupa lomituspalveluohjaajan tehtävään. Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan lomituspalveluohjaajan ja lomituspalveluiden sisäisen tarkastajan tehtäviin 1.4.2023 alkaen.

53 § Kurikan uuden sote-keskuskokonaisuuden esivuokrasopimus; muistutus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle asian käsittelystä. Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupunki pyytää 1) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta käsittelemään ja hyväksymään pikaisesti Kurikan kaupunginhallituksen päätöksen ja esityksen hyväksyä Kurikan sote-keskuskokonaisuuden esivuokrasopimuksen muuttamisesta määräaikaiseksi 20 vuoden vuokrasopimukseksi sote-kiinteistön osalta siinä järjestyksessä, kun uudet ja uudistetut tilat ovat käyttöön otettavissa 1.1.2023 2) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätöstä ja vastausta 31.3.2023 mennessä.

54 § Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun sopimuksen jatkaminen 31.12.2024 saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi 1) Yhteistyösopimuksen jatkamisen 31.12.2024 saakka Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, KEHA-keskuksen Alavuden kaupungin, Kauhajoen kaupungin, Kurikan kaupungin, Teuvan kunnan, Karijoen kunnan, Soinin kunnan, Isojoen kunnan ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän välillä työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa. 2) Sopimuksen jatkamisen 31.12.2024 saakka kuntalain 8 luvun 54 § mukaisesta yhteistoiminnasta ja viranomaistehtävien hoitamisesta Suupohjan koulutuskuntayhtymän, Alavuden kaupungin, Kauhajoen kaupungin, Kurikan kaupungin, Teuvan kunnan, Isojoen kunnan, Karijoen kunnan ja Soinin kunnan välillä työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa sekä sen toimeenpanosta ja toteuttamisen tavoista.

55 § Lausunto väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta 2024–2031. Kurikan kaupunginhallitus päätti antaa valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta lausuntonsa vuosille 2024–2031.

56 § Valtuustoaloite henkilöstöä koskevasta aloitepalkkiosta. Kaupunginhallitus päätti ja esitti edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

57 § Valtuutettujen lukumäärä. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuutettujen lukumääräksi päätetään 35. Muutos astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.

58 § Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin toimielimissä kaudella 2022–2024. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa nuorisovaltuuston nimeämät edustajat kaudelle 2022–2024.

59 § Luottamustoimien päättyminen / Markku Rantamäki. Tarkastuslautakunnan varajäsen Markku Rantamäki on menehtynyt. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) toteaa Markku Rantamäen luottamustoimen tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneeksi ja 2) valitsee tarkastuslautakuntaan Riku Hirsimäelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.