Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallituksen kokouksien pöytäkirjatiivistelmät 27.3.2024 ja 5.4.2024

Kaupunginhallitus 8/2024, 27.3.2024

81 § Kaupunginhallituksen vierailu Italian parlamenttiin 8.4-13.4.2024

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston tekemään virkamatkan Italiaan Roomaan 8.4.-13.4.2024. Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien sääntöjen mukaan

Kaupunginhallitus 9/2024, 5.4.2024

82 § Kurikan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös

Kaupunginhallitus päätti
1) hyväksyä ja allekirjoittaa Kurikan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen;
2) esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 6.861.327,78 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelyä siten, että aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 268.859,30 euroa ja että tilikauden ylijäämä 7.130.187,08 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten vuosien yli-/alijäämäerään;
3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
4) oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkastuksia ja korjauksia.