Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:

 • Kurikan kampus, Huovintie 1
 • Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 • Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

 • ke-pe 29.5.-31.5.2024 kello 10.00-18.00
 • la-su 1.-2.6.2024 kello 10.00-16.00
 • ma-ti 3.- 4.6.2024 kello 10.00-20.00

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa kaupunginhallituksen määräämissä toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

 • Kurikan terveyskeskus, akuutti- ja kuntoutusyksikkö
 • Jurvan terveysasema, vuorohoitoyksikkö
 • Jalasjärven terveysasema, kuntoutusyksikkö
 • Attendo Enckelinpuisto
 • Attendo Tanelintupa
 • Attendo Tepontupa
 • Reininkulman pienkoti
 • Iloniemen palvelukoti
 • Laurinrinteen vanhustentalo
 • Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
 • Hirvinummen palvelukoti
 • Hoitokoti Tuulikello
 • Kotiportti

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana.
Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.
Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555.

Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

 • äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
 • voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
 • äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungin kirjaamosta (Laurintie 21) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse ennakkoäänestysaikana.

Vaalipäivän 9.6.2024 äänestys:

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 9.6.2024:

 1. Kurikka, Kurikan kampus, Huovintie 1
 2. Jurva, Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 3. Jalasjärvi, Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00-20.00. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

Kurikka 10.4.2024
Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta

Vaalit.fi