Siirry sisältöön

ELY-keskus tiedottaa: Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa 25.5.2023 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta.
Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta.

Muutosten tausta

ELY-keskus on suunnitellut kyseisen liikenteen yhteistyössä Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien sekä Ilmajoen kunnan kanssa. Suunnittelun pohjana Kurikan kohdalla oli olettama, että Kurikan Magneetin alueella olisi kunnan pääpysäkki, jonka kautta kaikki vuorot kulkisivat ja joka toimisi solmupisteenä Jalasjärven ja Jurvan yhteyksille, ja jossa olisi liityntäpysäköinti. Suunnitelman mukaan kaikkia vuoroja ei suunniteltu kulkevaksi Kurikan Torin kautta, sillä osalla vuoroista tavoiteltiin mahdollisimman nopeaa matka-aikaa Kauhajoki – Seinäjoki välillä.

Liityntäpysäköinti ei kuitenkaan toteutunut, ja vuorot ovat kulkeneet Magneetin kiertoliittymän kautta syyskuusta 2022 alkaen. Magneetin kiertoliittymässä käynti on osoittautunut joillain vuoroilla tarpeettomaksi, koska ko. liityntäpysäköintiä (solmupistettä) ei ole. Liikenteenharjoittajan aloitteesta ELY-keskus on päätynyt yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa tekemään muutokset joukkoliikenteeseen Kurikan alueella. Muutosten seurauksena joukkoliikenteen palvelutaso paranee Kurikan keskustan alueella. Lisäksi muutoksen seurauksena ajoaika Kauhajoen ja Seinäjoen välillä pitenee osalla vuoroista.

Reitti- ja aikataulumuutokset vaativat yhteensovittamista

Reitti- ja aikataulumuutosten suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että koko Kurikan alueen joukkoliikenne toimii vielä muutosten jälkeen kokonaisuutena ja vaihtoyhteydet eivät katkea. Tämä on ollut reunaehtona muutosten toteuttamiselle. Myös jatkossa Jurvan ja Jalasjärven suunnilta on mahdollisuus kulkea Seinäjoelle hyödyntäen vaihtoyhteyksiä. Toinen tärkeä yksityiskohta suunnittelussa on ollut mahdollistaa junaliityntäyhteydet Seinäjoen asemalla. Usea yhteysvälin vuoro mahdollistaakin matkaketjun junan ja linja-auton välillä.

Yhteyshenkilöt

Miika Hautala, joukkoliikennevastaava, puh. 0295 027 767
Valtteri Massenko, joukkoliikenteen projektipäällikkö, puh. 0295 027 727
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi