Siirry sisältöön

E-P:n hyvinvointialue tiedottaa: Omaperhe-verkkopalvelu otettu käyttöön Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Omaperhe Portaali on kansallinen verkkopalvelu perhettä perustaville ja perheellisille. Omaperhe kokoaa luotettavaa tietoa ja palvelut yhteen paikkaan. Omaperhe-sivustolta löytyy tietoa lapsiperheen elämästä aina raskausajasta lapsen syntymään ja kasvuun täysi-ikäiseksi saakka. Sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa. Sivustolla on artikkeleja, videoita, itsearviointeja, valmennuksia sekä itsehoito- ja omatoimiohjeita.  Verkkopalvelu ohjaa hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen sekä seurakuntien fyysisten ja sähköisten palveluiden pariin.

Sähköisen perhekeskuksen lähtökohtana on perhekeskustoimintamalli ja sen tarkoituksena on olla sähköinen palvelukanava hyvinvointialueen perhekeskustoiminnalle. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus tarjoaa rakenteen lapsiperheiden sote-palveluiden, kuntien sivistyspalveluiden ja hyte-toiminnan sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi.

Omaperhe on matalan kynnyksen palvelu perheille. Sivustolta löytyvä asiantuntijatieto voi riittää joillekin jo avuntarpeeksi. Jos perheellä on kuitenkin vielä muuta avuntarvetta, niin verkkopalvelu antaa palvelusuosituksia siihen aihealueeseen liittyen mistä tietoa etsitään.  Apu ja tuki voi löytyä järjestöjen ja seurakuntien palveluista, aina ei tarvita julkisia palveluja. Kuntahaku-toiminnolla löytää oman alueen palvelut, mutta sivusto ohjaa myös kansallisiin palveluihin. Palvelujen tiedoista löytyy mm. palvelun kuvaus sekä asiointikanavat, kuten puhelinnumerot, palvelupaikan osoitteet, sähköinen asiointi (esim. sähköinen ajanvaraus) ja ohjaus verkkosivulle. Omaperhe keskittyy lähinnä varhaiseen tukeen, eikä sivustolla ole kovin paljon esimerkiksi sairaanhoidollista tietoa. Sivustolta on kuitenkin linkkejä kansallisiin tietolähteisiin, kuten Terveystalon Lastentaloon, Naistaloon ja Mielenterveystaloon sekä Terveysporttiin ja Thl:n sivuille.

Omaperhettä on kehitetty vuodesta 2021 lähtien kansallisesti DigiFinlandin ohjauksessa. Sivuston sisältöä sekä toiminnallisuuksia täydennetään ketterän kehityksen periaatteella. Hyvinvointialueet ottavat verkkopalvelun käyttöön omien aikataulujensa mukaan. Käyttöönoton yhteydessä hyvinvointialueen palvelut tulevat sivustolle näkyviin. Palvelut nousevat sivustolle Palvelutietovarannosta (PTV). Eri palveluntuottajien ja kuntien palvelujen näkyvyys riippuu siitä, onko palveluista tehty PTV-kuvauksia. Julkisilla palveluntuottajilla on lakisääteinen velvollisuus kuvata palvelut, järjestöillä ja seurakunnilla se on vapaaehtoista. Palvelujen näkyvyydessä on Etelä-Pohjanmaan kunnissa vielä aika paljon vaihtelua. Kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja evl seurakuntien palvelujen näkyvyyttä Omaperhe-sivustolla pyritään edistämään Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa.

Omaperhe on yksi osa kansallista Sähköistä perhekeskusta. Vuoden 2023 lopussa Sähköiseen perhekeskukseen on tulossa vielä nuorille oma Helpperi-verkkopalvelu sekä Ammattilaisten osio. Sähköisen perhekeskuksen alueellista käyttöönottoa edistetään alueellisesti Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa. Omaperheen tukipalvelusta vastaa DigiFinland. Sähköisen perhekeskuksen aluekoordinaattori sekä  alueellinen pääkäyttäjä ovat yhdyshenkilöinä DigiFinlandille mahdollisten tukipyyntöjen ja kehitysehdotusten osalta. Kansallisessa kehitystyössä on lisäksi mukana useita Etelä-Pohjanmaan perheiden palveluiden esihenkilöitä ja ammattilaisia.

Omaperheestä viestitään asukkaille hyvinvointialueen HyvaEp-lehdessä, mikä jaetaan joka talouteen alueella. Lisäksi hyvinvointialueen toimipisteisiin on tulossa viestintämateriaalia. Hyvinvointialueen kotisivuille tulee myös linkki Omaperheeseen.  Asukasviestintä aloitetaan laajemmin toukokuun lopussa ja kesäkuulla.

Omaperhe-verkkopalvelu

Lisätietoja:

Marjo Köykkä
Sähköinen perhekeskus -aluekoordinaattori
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
marjo.koykka@hyvaep.fi
050 4742483

Mari Rajamäki
Perhekeskuskoordinaattori, Omaperheen alueellinen pääkäyttäjä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
mari.rajamaki@hyvaep.fi
040- 5864 707