Siirry sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Harjannevan tuulivoimapuisto, Kauhajoki ja Kurikka

ILMOITUS KUULUTUKSESTA


Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 23.2.2024 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Harjannevan tuulivoimapuisto, Kauhajoki ja Kurikka.


Nähtävilläpito


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat nähtävillä 28.2. – 28.3.2024 väli-sen ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.


Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA.


Lisätietoja


Ylitarkastaja Tia Lummi-Lehtinen, puh. 0295 027 048
sähköposti: tia.lummi-lehtinen@ely-keskus.fi
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS