Siirry sisältöön

Kurssivalinnat ja opetussuunnitelma

1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaan lukuvuonna 2023-2024 aloittavien opiskelijoiden lukio-opinnot jaetaan opintojaksoihin, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat jaksoittain.

Jalasjärven lukiossa on mahdollista opiskella laajasti eri oppiaineita. Ylioppilaskokeessa kirjoitettavista aineista järjestetään vähintään yksi kertauskurssi, joka valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Laajuutta opiskelutarjontaan tuo mm. monipuoliset taide- ja taitoaineet sekä jatkavana tai uutena vieraana kielenä opiskeltava saksa.

Lukujärjestys muodostuu valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä oppiaineista sekä opiskelijoiden valitsemista valtakunnallisista ja paikallisista valinnaisaineista. 

Opintoja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen suoritus sovitaan aina erikseen kyseisen aineen opettajan ja rehtorin kanssa.

Opinto-opas ja valintakortti lukuvuodelle 2022-23

Opintojaksot lv. 2022-23 / 1.-2. vsk. Opinto-opas lv. 2022-23 / 3. vsk. Valintakortti lv. 2022-23 / 1.-2. vsk. Valintakortti lv. 2022-23 / 3. vsk.