Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 4.9.2023

196 § Kurikan kaupungin vuosittainen hyvinvointiraportti 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä hyvinvointiraportin vuodelta 2022 tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Hyvinvointiraportti vuodelta 2022 on esityslistan liitteenä.

197 § Talousarvion toteutuminen 1–6/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

198 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon lainan takaaminen

Kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 60 takauspäätös on saanut lainvoiman. Kuntarahoitus Oyj on 23.8.2023 pyytänyt kaupunkia täydentämään päätöstä SGEI-tukea koskevan lausekkeen osalta ARAn ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston 19.6.2023 § 60 päätöstä täydennetään esittelytekstissä esitellyn mukaisesti.

199 § Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen aiesopimus

Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupunki sitoutuu aiesopimuksella edistämään ruoka-aputoimintaan liittyvää yhteistyötä hankkeen kanssa.

200 § Kiinteistöveroselvityksen loppuraportti

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistöselvityksen loppuraportin ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

201 § Aurinkovoimaa koskevan osayleiskaavan laatiminen Iso-Hautanevan alueelle / kaavoitusaloite / 3Flash Finland Oy

Kaupunginhallitus päätti 1) panna aurinkovoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen vireille Iso-Hautanevan alueella. 3Flash Finland Oy vastaa kaikista YVA-menettelyn, kaavoituksen ja luvituksen sekä niihin liittyvien selvitysten kustannuksista kokonaisuudessaan; 2) hankkeeseen liittyvien kulujen laskuttamisesta myöhemmässä vaiheessa; 3) määrätä MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon osayleiskaavan laatimisalueelle kolmeksi vuodeksi; 4) määrätä päätös tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

202 § Tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatiminen Mäntykankaan alueelle / kaavoitusaloite / ABO Wind Oy

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

203 § Tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatiminen, Siltanevan alue (Metolaiskangas) / kaavoitusaloite / Winda Energy Oy

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

204 § Suostumus Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokseen

Kurikan kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa Monetra Pirkanmaa Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokselle koskien ”liite 7 yhtiöjärjestyksen kohtaa 12 §: osakkeiden erityinen lunastusoikeus yhtiökokouksessa 25.5.2023” läsnäolleiden osakkeenomistajien päätöksen mukaisesti.

205 § Valtuustoaloite siirtymisestä valiokuntamalliseen kunnallishallintoon

Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

206 § Täyttöluvan anominen erityisopettajan virkaan

Kaupunginhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää erityisopettajan virka 13.11.2023 alkaen toistaiseksi, alkusijoituspaikkana Koskuen ja Hirvijärven koulut.