Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 3/2023, ma 13.2.2023

26 § Takaisinsaantikanteen nostaminen Timo Hautamäki Oy:ta vastaan. Kurikan kaupunginhallitus päätti
1) tehdä toimeksiannon asianajotoimisto Socrates Oy:n kanssa edustamaan Kurikan kaupunkia oikeudenkäynnissä ja sen valmistelussa
2) antaa Timo Hautamäki Oy:lle aikaa antaa vastine kaupungin vaatimukseen kahden viikon aikana 24.2.2023 mennessä

27 § Täyttöluvan anominen kirjastonhoitajan toimeen. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää kirjastonhoitajan toimen 1.4.2023 lähtien toistaiseksi, alkusijoituspaikkana Jalasjärven kirjasto. Asiaa oli aiemmin käsitellyt sivistyslautakunta.

28 § Täyttölupien anominen opettajan tehtäviin. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää
1) 1.8.2023 alkaen erityisluokanopettajan viran, alkusijoituspaikkana Paulaharjun koulu;
2) 1.8.2023 alkaen perusopetuksen lehtorin viran, opetettavana aineena matematiikka ja kemia tai fysiikka, alkusijoituspaikkana Kurikan yhteiskoulu.
Asiaa oli aiemmin käsitellyt sivistyslautakunta.

28 § Täyttölupien anominen opettajan tehtäviin. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää
1) 1.8.2023 alkaen erityisluokanopettajan viran, alkusijoituspaikkana Paulaharjun koulu;
2) 1.8.2023 alkaen perusopetuksen lehtorin viran, opetettavana aineena matematiikka ja kemia tai fysiikka, alkusijoituspaikkana Kurikan yhteiskoulu.
Asiaa oli aiemmin käsitellyt sivistyslautakunta.

29 § Täyttölupa palkkasihteerin tehtävään. Kaupunginhallitus päättää antaa hallinto- ja talousosastolle täyttöluvan palkkasihteerin tehtävän täyttämiseen sisäisellä siirrolla 1.3.2023 alkaen toistaiseksi.

30 § Sopimus JIK ky:n omistuksessa olevien TT-Botnia Oy:n osakkeiden jakamisesta omistajakuntien kesken. Kurikan kaupunginhallitus päätti ja esitti edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen sopimuksen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakkeiden 5146-7522, yhteensä 2377 kappaletta ja niihin liittyvien velkakirja- ja pääomalainasaatavien jakamisesta Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin kesken liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

31 § Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vaikutuksista. Kaupunginhallitus päätti, että asia jätetään vielä pöydälle ja huoneistoneliöt tarkistetaan.

32 § Kuntapäättäjäbarometri 2022. Kaupunginhallitus merkitsi kuntapäättäjäbarometrin 2022 tiedoksi.