Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 16.6.2023

161 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon lainan takaaminen. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto myöntää Kurikan kaupungin omavelkaisen takauksen (100 %) Kiinteistö Oy Kärrykartanolle Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle 2 575 000 euron lainalle esittelytekstissä yksilöidysti mainituin lainaehdoin 2) kaupungin omavelkainen takaus kattaa koko lainan elinkaaren siten, että takauksen päättymispäivä on 6 kuukautta myöhempi kuin lainan viimeinen takaisinmaksupäivä. 3) takausprovisiota ei peritä, koska konserniohjeen mukaan sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnetyistä takauksista ei peritä takausprovisiota. 4) takaus koskee myös liitännäiskustannuksia, kuten korkoja, viivästyskorkoja ja kuluja ja maksuja.

162 § JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alijäämän kattaminen. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että JIK-perusliikelaitoskuntayhtymän alijäämä katetaan tehdyn laskelman mukaisesti.

163 § Täyttölupa hallinnon suunnittelijan tehtävään. Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan hallinnon suunnittelijan tehtävään 1.7.2023 alkaen toistaiseksi.

164 § Täyttölupa hankeasiantuntijan tehtävään. Kaupunginhallitus päätti myöntää elinvoimalautakunnalle luvan täyttää hankeasiantuntijan tehtävän 1.7.2023 alkaen toistaiseksi.

165 § Täyttölupa kokin tehtävään. Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kokin tehtävän toistaiseksi 1.9.2023 alkaen.

166 § Huovitien kaavoittaminen kaduksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Huovintien ja Tuiskulan koulun alueen liikenneselvityksen.

167 § Valtuustoaloite Paulaharjun koulun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.6.2023 § 42: 1) antaa tiedoksi ympäristölautakunnalle, että risteysalueille Paulaharjuntie/Nummentie ja Paulaharjuntie/Mäkitien kiertoliittymä sekä Paulaharjuntie/Koulupolku tehdään tarvittava asemakaavamuutos liikennejärjestelyjen toteuttamiseksi. 2) että risteysalueille Paulaharjuntie/Nummentie ja Paulaharjuntie/Mäkitien kiertoliittymä sekä Paulaharjuntie/Koulupolku laaditaan katusuunnitelmat risteysalueiden turvallisuuden parantamiseksi. 3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi

168 § Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämisen toimikunnan kokonaisselvitys. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1) merkitä tiedoksi varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämisen toimikunnan kokonaisselvityksen ja 2) toimikunta jatkaa samalla kokoonpanolla valtuustokauden loppuun asti.

169 § Uuden päiväkodin rakentaminen. Kaupunginhallitus 1) merkitsi tiedoksi tekniselle lautakunnalle tehdyn esityksen, jonka mukaan uuden 7–8-ryhmäisen päiväkodin rakentamista aletaan valmistella Jyrän päiväkodin alueelle; 2) ja päätti perustaa hankkeelle toimikunnan ja nimesi siihen edustajansa sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan nimeämien edustajien lisäksi Jarmo Alajoen ja Mikko Säntin.

170 § Veteraanitoimikunnan asettaminen. Kaupunginhallitus päätti 1) asettaa veteraanitoimikunnan toimikaudekseen 31.5.2025 asti; 2) nimetä toimikunnan vanhat jäsenet Mikko Säntin, Esko Liukun ja Harri Salosen jatkamaan ja 3) nimetä toimikunnan puheenjohtajana jatkamaan Mikko Säntin.