Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen kokouksesta 11.12.2023

283 § Maa-alueen varaaminen kuljetusyritys E. Kannonlahti Oy:lle Jalasjärveltä

Kaupunginhallitus päätti 1) varata E. Kannonlahti Oy:lle noin 1,1 hehtaarin maa-alueen tilasta Koivisto 164-403-12-300 heti, kun alueen vuokrasuhde päättyy. Mahdollinen myynti tapahtuu aikaisintaan, kun alueen asemakaava on lainvoimainen; 2) että varauksessa käytetään muuten kaupungin normaaleja tontinvarausehtoja.

284 § Jalasjärven Kiuaskallion liikuntahallin korjaus ja laajennus teknisten ratkaisujen KVR-urakkana

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kiuaskallion liikuntahallin lisätyötarjouksen ja luonnossuunnitelmat.

285 § Täyttölupa vapaa-aikatoimen suunnittelijan tehtävään (sis. työsuojelupäällikön tehtävät 50 %)

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

286 § Täyttölupa talousasiantuntijan tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan talousasiantuntijan tehtävään toistaiseksi 1.1.2024 alkaen.

287 § Kurikan kaupungin kannanotto kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta tuulivoiman kiinteistöveron osalta

Kurikan kaupunginhallitus päätti antaa kuntaministerin perustamalle työryhmälle edellä olevan kannanoton kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta tuulivoiman kiinteistöveron osalta

288 § Kurikan kaupungin lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

289 § Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 31.10.2023 § 118 monitoimi- ja tulostuslaitteiden hankinnasta palveluineen

Kaupunginhallitus päätti lainkohtiin, hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 71 ja 74 § perustuen; 1) hyväksyä Konica Minolta business solutions Finland Oy:n oikaisuvaatimuksen 2) kumota hallintojohtajan 31.10.2023 § 118 tekemän viranhaltijapäätöksen 3) tehdä asiassa uuden päätöksen ja sulkea Canonin tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana ulos tarjouskilpailusta 4) tehdä uuden hankintapäätöksen ja valita Konica Minolta tarjouksen voittajaksi.

290 § Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus päätti, että 1) kaupunginhallitus kokoontuu keväällä 2024 alustavan suunnitelman mukaan varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00 alkaen seuraavasti: 15.1.2024, 22.1.2024, 5.2.2024, 19.2.2024, 11.3.2024, 25.3.2024, 8.4.2024, 29.4.2024, 13.5.2024, 27.5.2024 ja 10.6.2024.  2) Mikäli varsinainen kokouspäivä on juhlapäivä, kokous pidetään seuraavana arkipäivänä, 3) kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella, 4) kaupunginhallitukselle ei lähetetä kokouskutsua, vaan esityslista toimii kokouskutsuna, 5) esityslista lähetetään sähköisessä muodossa viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina, 6) kutsu ylimääräisiin kokouksiin annetaan suullisesti tai kirjallisesti.

291 § Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto kokoontuu keväällä 2024 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 alkaen seuraavasti: 29.1.2024, 12.2.2024, 18.3.2024, 22.4.2024, 20.5.2024 ja 17.6.2024.

2) kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella

292 § Pöytäkirjoja

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita

293 § Tiedoksi saatettavat asiat

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy asianhallintajärjestelmästä: https://kurikka-julkaisu.tweb.fi/