Siirry sisältöön

Tiivistelmä kaupunginhallituksen kokouksesta 24.4.2023

99 § Vastaus Seinäjoen kaupungin viestiin Etelä-Pohjanmaan kunnille työllisyyden järjestämisalueista tulevaan TE-uudistukseen liittyen. Kaupunginhallitus päätti antaa vastauksen, jossa todetaan, että Kurikan kaupunki ei ole tässä vaiheessa kiinnostunut liittymään Seinäjoen kaupungin vastuukuntana vetämään työllisyyden järjestämisalueeseen. Kurikan kaupunki on halukas tekemään yhteistyötä muiden järjestämisalueiden kanssa ja selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös Seinäjoen kaupungin kanssa niiden TEuudistuksessa siirtyvien tehtävien osalta, jotka voivat olla toiminnallisesti perusteltua toteuttaa yhteistyössä järjestämisalueiden kesken.

100 § Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen: TE-2024 uudistus. Kaupunginhallitus 1) hyväksyi aiesopimuksen työllisyysalueen suunnittelun käynnistämiseksi ja 2) totesi, että aiesopimus on avoinna liittymistä varten muille kunnille.

101 § Kurikan kaupungin musiikkiopistotoiminnan järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti 1) erota Alajärven kaupungin järjestämästä musiikkiopistotoiminnasta, jos ja kun OKM myöntää Kurikan kaupungin osuuden valtionosuustunneista 2) irtisanoa Alajärven kaupungin ja Kurikan kaupungin 6.6.2018 allekirjoittaman sopimuksen sopimuskohdan 13 mukaisesti tällä kaupunginhallituksen päätöksellä, (työvuoden 1.8.2023 alkuun mennessä) 3) hakea Kurikan kaupungille opetus- ja kulttuuriministeriöltä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetuksen järjestämislupaa ja oikeutta opetustuntiperusteiseen valtionosuusrahoitukseen 1.1.2024 alkaen ja 4) antaa päätöksen tiedoksi Alajärven kaupungille ja ilmoittaa, että irtautuminen tulee tapahtumaan 1.1.2024 alkaen. Musiikinopetusta jatketaan sopimuksessa sovitulla tavalla ajalla 1.1.2024-31.7.2024 ja siihen toimintaan liittyvistä maksujärjestelyistä ja mahdollisista muista toiminnallista asioista sovitaan erikseen ja 5) että Kurikan kaupunki pyytää Alajärven kaupunkia valmistelemaan irtautumiseen liittyvät nykyistä lupaa koskevan muutoshakemuksen Kurikan kaupungin kanssa yhtäaikaisesti virkamiesvalmistelulla ja päätöksillä.

102 § Tuiskulan koulurakennusten ja kiinteistöjen myynti. Kurikan kaupunki päätti hylätä tarjouksen.

103 § Koiviston koulun lakkauttaminen. Sivistyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että Koiviston koulu lakkautetaan 1.8.2023 alkaen. Asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen jäsen Jari Haapamäki teki muutosesityksen, että Koiviston koulu lakkaa 31.7.2024. Kaupunginhallitus päätti (äänin 5–6) hyväksyä Jari Haapamäen esityksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

104 § Täyttöluvan anominen kirjastonhoitajan toimeen. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää kirjastonhoitajan toimi 1.5.2023 lukien toistaiseksi, alkusijoituspaikkana Jalasjärven kirjasto.

105 § Täyttöluvan anominen päiväkodinjohtajan virkaan. Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää yksi päiväkodinjohtajan virka toistaiseksi 1.8.2023 alkaen.

106 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 18.4.2023 § 47/ Tuntikehitys perusopetuksessa ja lukioissa lukuvuonna 2023–2024. Kaupunginhallitus päätti kumota sivistyslautakunnan 18.4.2023 § 47 päätöksen ja palauttaa asian takaisin valmisteluun.

107 § Kuntarahoitushakemus Metsätalous ja tuulivoima -hankkeelle. Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupunki osallistuu metsätalous ja -tuulivoimahankkeeseen 1000 euron kuntarahoitusosuudella.

108 § Kaupungin edustajien nimeäminen kutsulautakuntiin. Kaupunginhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan jäseniksi Mikko Säntin ja Jarmo Alajoen ja varalle Julia Lehtisen, Voitto Parkkosen, Anna-Liisa Myllymäen ja Kaija Nyystin.

109 § Kaupunginviraston sulkeminen 19.5. ja 3. – 28.7.2023. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin virastopalvelut pidetään suljettuna 19.5. ja 3. – 28.7.2023.