Siirry sisältöön

Tiivistelmä Kurikan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksista 27.11.2023

Kurikan kaupunginhallituksen kokoustiivistelmä 27.11.2023

 • 274 § Täyttöluvat maatalouslomittajan tehtäviin. Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvat kahden osa-aikaisen maatalouslomittajan tehtäviin 1.1.2024 alkaen.
 • 275 § Asemakaava 18 Jurvan kirkonkylä, kortteli 421 (Yläkoskentie). Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaava-asian MRL 52§:n mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.
 • 276 § Metsolan koulun lakkauttaminen. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Metsolan koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen.
 • 277 § Lapsiparlamentin asettaminen. Kaupunginhallitus päätti asettaa lapsiparlamentin ja hyväksyä lapsiparlamentin toimintasäännön.
 • 278 § Määrärahasiirto työllisyyspalveluiden käyttötalousosasta investointeihin. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 53.000 euron määrärahasiirtoa työllisyydenhoidon kustannuspaikalta työllisyyspalvelujen irtaimen omaisuuden investointeihin.
 • 279 § Hallintosäännön täydennys varautumisen ja valmiussuunnittelun osalta. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kurikan kaupungin voimassa olevaan hallintosääntöön lisätään 11 luku 81 § oheisen liitteen mukaisesti. Muutos astuu voimaan välittömästi.
 • 280 § Vammaisneuvoston nimeäminen. Kaupunginhallitus päätti Kurikan Invalidit ry:n esityksen mukaisesti valita edesmenneen Juhani Kivipellon tilalle vammaisneuvoston jäseneksi Mervi Valkaman jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • 281 § Pöytäkirjoja. Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita.
 • 282 § Tiedoksi saatettavat asiat
  Kaupunginhallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy: https://kurikka-julkaisu.tweb.fi/

Kurikan kaupunginvaltuuston kokoustiivistelmä 27.11.2023

 • 95 § Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 pöytäkirjassa eritellyin muutoksin.
 • 96 § Tiedoksi saatettavat asiat. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi seppeltenlaskun sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä.
 • 97 § Valtuustoaloite investointien tilanteen läpinäkyvyyteen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.
 • 98 § Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.
 • 99 § Valtuustoaloite Kurikan koulujen julistamisesta kännykkävapaiksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy: https://kurikka-julkaisu.tweb.fi/