Siirry sisältöön

SeAMK tiedottaa: SeAMK käynnistää uudet ryhmät insinöörien polkuopintoihin Alavudelle ja Kurikkaan

3.5.2023

Hitsausrobotin käyttöä kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on pilotoinut viime vuosina insinöörien polkuopintoja hyvällä menestyksellä. Hyvien kokemusten pohjalta SeAMK käynnistää syksyllä 2023 uudet polkuopintoryhmät Alavudelle ja Kurikkaan. Ryhmät kokoontuvat Alavus Fasadissa ja Kurikan kampuksella.

Polkuopinnot maakunnassa on vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi ja mahdollistaa opiskelun työn ohessa lähellä kotipaikkaa. Polkuopinnoissa ensimmäinen vuosi opiskellaan tutkintokoulutuksen ryhmän mukana avoimen AMK:n kautta, jonka jälkeen opiskelijat voivat hakeutua tutkinto-opiskelijoiksi ja valmistua ajallaan konetekniikan insinööreiksi. Käytännössä opinnot järjestetään maakunnassa siten, että pienryhmät osallistuvat maakunnasta etäyhteyden avulla Seinäjoella järjestettävään opetukseen. Koulutuksen käytännön toimintojen organisoinnista vastaa SeAMK Maakuntakorkeakoulu paikallisena toimijana ja opetuksesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan ala.

Insinöörejä kehittymisen tueksi

Tämän päivän työelämä vaatii yhä enemmän uutta osaamista ja uusien teknologioiden hallintaa. Opintojen tavoitteena on tuottaa konetekniikan monipuolisia ammattilaisia ja osaajia yritysten ja organisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Tällä uudella mallilla pystytään vastaamaan maakunnan asiantuntijatarpeisiin.

Alavudella ja Kurikassa tulevat opinnot otetaan innostuneesti vastaan:

“Alavudella on vahva teknologinen yrityskeskittymä, ja osaavien tekijöiden tarve on suuri. Monimuotoiset opinnot mahdollistavat myös opinnot työn ohessa, jolloin osaamista voidaan soveltaa suoraan työssä. Myös perheellisille tämä malli on joustava. Alavuden kaupunki on monin eri tavoin pyrkinyt tukemaan yritysten työvoiman saantia, joten nämä opinnot ovat todella tervetullutta yhteistyön jatkoa.  Olemme hyvin iloisia siitä, että SeAMK jatkaa hyvin onnistunutta maakuntakorkeakoulun malliaan, ja tuo näin opiskelun mahdollisuuksia lähelle opiskelijoita ja yrityksiä”, Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki toteaa.

Kurikassa on runsaasti vahvoja teollisuusyrityksiä erityisesti metalli-, konepaja-, elintarvike- ja huonekaluteollisuuden aloilla. Kasvavat yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä, jonka saannin turvaamiseen tulee olla useita polkuja. On hienoa, että SeAMK tarjoaa yhä laajemmin koulutusmahdollisuuksia Kurikassa! Yhteistyö ammattikorkeakoulun ja kaupungin välillä on toiminut tuloksellisesti, joten odotamme innolla uutta kokonaisuutta. Joustavat koulutusmallit ja etäopiskelun lisääntyminen ovat tulevaisuutta, jossa olemme mielellämme aktiivisesti mukana”, Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa tiivistää.

Haku käynnistyy elokuussa 2023

Konetekniikan polkuopintoihin valitaan sekä Alavudelle että Kurikkaan kumpaankin kahdeksan (8) opiskelijaa, yhteensä 16 opiskelijaa. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 7.8.2023 (klo 8.00) ja päättyy keskiviikkona 9.8.2023 (klo 15.00). Huomioitavaa on, että polkuopinnot eivät ole mukana yhteishaussa ja valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin ei siten ole pääsykoetta eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Tällä ensimmäisellä polkuopintovuodella opintomaksu on 300 euroa.

“Monimuoto-opiskelu edellyttää sitoutumista ja itseohjautuvuutta, sillä opinnoissa edetään tutkinto-opiskelun tahdissa. Polkuopinnoissa tehdään noin 60 op lukuvuoden aikana, kun koko insinööritutkinto on 240 op. Opiskelu työn ohella voi toki välillä tuntua haastavalta – mutta se on täysin mahdollista ja aivan varmasti antoisaa. Kannattaakin rohkeasti hakeutua opintoihin nyt, kun ne tuodaan lähelle asuinpaikkaa”, kannustavat aluekehittäjät Terhi Ojaniemi ja Tarja Sandvik SeAMK Maakuntakorkeakoulusta.

Polulla opiskelu

Polkuopinnot (avoin AMK) toteutetaan hybridiopetuksena. Polkuopinnot alkavat elo-syyskuussa 2023 ja päättyvät toukokuussa 2023. Polkuopintojen laajuus on noin 60 opintopistettä. Opiskelu tapahtuu osana tutkintoa suorittavien monimuoto-opiskelijoiden ryhmää ja opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Sisällöllisesti polulla opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta.

Verkkovälitteistä teoriaopetusta on aikataulutetusti pääsääntöisesti torstai- ja perjantai-iltaisin. Opetukseen osallistutaan pienryhmässä Alavudella ja Kurikassa. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti. Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia, jotka toteutetaan Seinäjoella.

“Konetekniikassa teoriaopintojen ohella tehdään opintoja sekä teollisen mittakaavan kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa että yrityksissä. Työpaikoilla tehtävät harjoittelut, projektiopinnot ja opinnäytetyö muodostavat tutkinnosta lähes kolmasosan. Ajantasainen teoriaopetus yhdistettynä käytännön ympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen muodostavat konetekniikan opiskelijalle työelämässä vaadittavan asiantuntijuuden”, konetekniikan koulutuspäällikkö Pasi Junell kertoo.

Polulta tutkintoon

Ensimmäisen vuoden polkuopinnoissa suoritetuilla konetekniikan opinnoilla voi hakeutua opiskelijaksi SeAMKin Insinööri (AMK) -tutkintokoulutukseen avoimen väylän haussa keväällä 2024. Avoimen väylän kriteerinä on avoimessa AMK:ssa suoritetut 45 opintopistettä haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja.

Kun tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi, voi jatkaa suoraan opiskelua toisen vuoden opinnoilla ja siitä eteenpäin aina tutkintoon saakka. Tutkinto-opiskelu on maksutonta.

Tutustu tarkemmin: Avoin AMK -polkuopinnot | SeAMK

Lisätiedot:

  • koulutuspäällikkö Pasi Junell, SeAMK, puh. 040 830 2212
  • aluekehittäjä Terhi Ojaniemi, SeAMK Maakuntakorkeakoulu Alavus, puh. 040 680 7530
  • aluekehittäjä Tarja Sandvik, SeAMK Maakuntakorkeakoulu Kurikka, puh. 040 680 7180

Kaikkien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@seamk.fi