Siirry sisältöön

Kurikan Panttilassa sijaitsevan turkismuokkaamon alueen jatkoselvitykset valmistuivat – ei välitöntä uhkaa pohjavesialueelle eikä vedenottamolle

Kurikan Panttilassa sijaitsevan entisen turkismuokkaamon alueella todetuista haitta-aineista ei aiheudu välitöntä uhkaa pohjavesialueelle eikä vedenottamolle. Pitkän aikavälin riskien hallitsemiseksi alueella on kuitenkin tarve jatkotoimille.

Entisellä turkismuokkaamon alueella Kurikan Panttilassa on vuosikymmenten aikana tehty useita maaperän ja pohjaveden tilan selvityksiä sekä puhdistuksia.

Viime vuoden aikana kohteessa tehtiin jatkoselvityksiä, joissa saatiin uutta tietoa alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista. Selvitysten perusteella todettiin, että alueen haitta-ainemäärä on merkittävästi vähentynyt aiempien puhdistustoimien myötä.

Jatkoselvityksillä myös haitta-aineiden sijainti saatiin rajattua. Jäljelle jääneet haitta-aineet ovat sitoutuneena syvällä rakennuksen alla olevassa tiiviissä maakerroksessa, jossa puhdistustoimien suorittaminen on aiempia puhdistuksia vaikeampaa. Jonkin verran haitta-aineiden kulkeutumista on tapahtunut myös tiiviin maakerroksen alapuolelle.

Jatkotoimenpiteille tarvetta pitkän aikavälin riskien hallitsemiseksi

Jatkoselvitysten perusteella kävi ilmi, ettei todetuista haitta-aineista aiheudu välitöntä uhkaa pohjavesialueelle tai vedenottamolle. Pitkän aikavälin riskien hallitsemiseksi alueella on kuitenkin tarve jatkotoimenpiteille, koska alueen puhdistuminen luontaisesti on hyvin hidasta ja haitta-aineet voivat pitkällä aikavälillä kulkeutua syvemmälle kohti varsinaista pohjavesikerrosta.

Jatkoselvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Yhteistyökumppanina oli Kurikan kaupunki. Jatkoselvitykset toteutti Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Kurikan kaupunki
Petri Lammassaari, hallintojohtaja
petri.lammassaari@kurikka.fi, 050 412 0597

Maaperä kuntoon -ohjelma
Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
maarit.joukainen@ely-keskus.fi, 0295 036 374