Siirry sisältöön

Kurikan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä, 4/2024, ma 19.2.2024

§45 Keskushallinnon vuoden 2024 käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2023 § 95 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Päätöksen yhteydessä valtuusto on samalla hyväksynyt toimielimille tulosalueittain määrärahat. Käyttötalousosan valtuustoon nähden sitovat määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä eli toimintakate-tasolla.

Kaupunginhallitus on 15.1.2024 § 1 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeen mukaisesti toimielinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelma ja toimittaa se talouspalveluihin 29.2.2024 mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueille ja investointikohteiksi osamäärärahoiksi. Edelleen johtavat viranhaltijat voivat käyttösuunnitelmilla jakaa toimielinten vahvistamat osamäärärahat ja osatuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin (kustannuspaikka, tunnisteet).

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarviossa myöntänyt keskushallinnon menoihin määrärahaa -7.601.332 euroa ja tuloihin tuloarvioksi 507.300 euroa. Keskushallinto jakautuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, yleishallinnon, toimistopalvelujen, henkilöstöhallinnon, tukipalvelukeskuksen ja ympäristöterveydenhuollon tulosyksiköihin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä käyttösuunnitelmat esitetyssä muodossa.

§46 Eroanomus teknisestä lautakunnasta ja elinvoimalautakunnasta / Esa Mäki-Lohiluoma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) myöntää Esa Mäki-Lohiluomalle eron teknisen lautakunnan jäsenen ja elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävistä; 2) valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi; 3) valitsee elinvoimalautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§47 Lakea Oy:n osakekannan kauppa

Kurikan kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lakea Oy:n osakekannan kauppakirjan ehtoineen omalta osaltaan ja myydä omistamansa 4 kappaletta Lakea Oy:n osakkeita esitetylle ostajataholle.

§48 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnalle Finest Future -toiminnasta

Kurikan kaupungin tarkastuslautakunta on 25.1.2024 esittänyt Kurikan kaupunginhallitukselle Finest Future -toimintaa koskevia kysymyksiä.

Kurikan kaupunginhallitus päätti antaa Kurikan kaupungin tarkastuslautakunnalle lausunnon kysymyksiin.