Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen kokouksen tiivistelmä 10.6.2024

136 § Valtuustoaloite metsän myynnistä

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle

1) ettei valtuustoaloitteen mukaista 100 hehtaarin metsämaakokonaisuutta myydä, vaan kaupunki myy maapoliittisen ohjelman mukaisesti korkeintaan pieniä hajapalstoja, joille ei löydy muuta käyttötarkoitusta;
2) että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

137 § Uuden päiväkodin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uuden päiväkodin hankesuunnitelman.

138 § Valtuustoaloite Jalasjärven possukoulun ja Kurikan vanhan lukion purkupäätösten uudelleenarvioinnista

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että

1) alkuperäinen purkupäätös pidetään voimassa ja rakennusten ylläpitoa jatketaan vielä vuoden.
2) valtuusto myöntää ylläpitokuluihin kuluvalle vuodelle 60 000 euron lisämäärärahan.
3) tilojen käyttökustannukset minimoidaan vähentämällä siivousta, pienentämällä lämmitystä ja poistamalla osa tiloista käytöstä kokonaan.
4) valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

139 § Työilmapiirikysely 2024

Kaupunginhallitus päätti merkitä työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi.

140 § Täyttöluvat maatalouslomittajan tehtäviin

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvat neljän osa-aikaisen maatalouslomittajan tehtäviin 1.7.2024 alkaen.

141 § Täyttölupien anominen varhaiskasvatuksen tehtäviin

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää 1.8.2024 alkaen toistaiseksi.

142 § Täyttölupa palkkasihteerin tehtävään

Kaupunginhallitus antoi hallinto-ja talousosastolle luvan täyttää palkkasihteerin tehtävä toistaiseksi 1.1.2025 alkaen.

143 § Talousarvion raami vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti

1) hyväksyä vuoden 2025 talousarvioraamin esityksen mukaisena,
2) hyväksyy valtuustoon nähden sitovien tulosalueiden ja investointien raamit yllä esitetyn raamin linjauksen mukaisesti laskettuna ja
3) edellyttää lautakuntia tuomaan esityksiä talouden tervehdyttämistoimenpiteistä

lisäyksin, että kotihoidon kuntalisä säilytetään talousarvioraamissa.

144 § Kiinteistö Oy Kärrykartanon merkintäoikeusanti osakepääoman korotukseen

Kurikan Kaupunginhallitus päätti ja esittää edelleen, että kaupunginvaltuusto päättää

1) hyväksyä Kiinteistö Oy Kärrykärtanon yhtiökokouksen ehdotuksen suunnatusta maksullisesta merkintäoikeusannista (uusmerkintä)
2) merkitä yhtiön ainoana omistajana liikkeellelasketut 1 315 uutta osaketta 1000 euron nimellishintaan yhteensä 1.315.000 eurolla sekä hyväksyä yhtiökokouksen liikkeellelaskeman suunnatun merkintäoikeusannin yhtiökokouksen päättämillä muilla ehdoilla 1–4
3) hyväksyä 1 315 000 euron lisämäärärahan investointiosaan osakkeisiin ja osuuksiin ja kattaa lisämääräraha muiden rahoitustuottojen tuloarviota kasvattamalla.

145 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa dnro 611/2024

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa dnro 661/2024.

146 § Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus päätti, että

1) kaupunginhallitus kokoontuu syksyllä 2024 alustavan suunnitelman mukaan varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00 alkaen seuraavasti: 19.8., 2.9., 16.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 9.12.
2) mikäli varsinainen kokouspäivä on juhlapäivä, kokous pidetään seuraavana arkipäivänä,
3) kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampuksella,
4) kaupunginhallitukselle ei lähetetä kokouskutsua, vaan esityslista toimii kokouskutsuna,
5) esityslista lähetetään sähköisessä muodossa viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina,
6) kutsu ylimääräisiin kokouksiin annetaan suullisesti tai kirjallisesti.

147 § Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) kaupunginvaltuusto kokoontuu syksyllä 2024 varsinaisiin kokouksiinsa kello 18.00 seuraavina päivinä: 23.9., 4.11., 28.11., 17.12.
2) kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Kurikan Kampukselle.

148 § Valtuutettujen aloitteet

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja toteaa loppuun käsitellyt aloitteet.

149 § Pöytäkirjoja

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita.

150 § Tiedoksi saatettavat asiat

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginhallitukselle annettiin tiedoksi 10.6.2024 rakennustarkastaja Piia Laiteenmäeltä tullut Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen tiedottaminen purkamisaikomuksesta koskien Miedon Teollisuuskiinteistöt Oy:n 7.6.2024 tekemää purkamisilmoitusta osoitteessa Tehtaantie 15, 61360 Mieto sijaitsevan 1940-luvulla rakennetun pajarakennuksen purkamista.

Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan kaupunginhallituksen puolesta laatima vastaus kuntalainen Heikki Kilpiän tietopyyntöön Kurikan Vesihuolto Oy:n syväpohjavesihanketta koskevasta sopimuksesta.