Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen kokouksen tiivistelmä 1.7.2024

151 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 19.6.2024 § 62 / Koulukuljetusten hankinta ajalle 1.8.2024–31.7.2026 osa-alueelle ”Jurva”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pysyttää sivistyslautakunnan 19.6.2024 § 62 tekemän päätöksen. Esittelijä jätti eriävän mielipiteen.

152 § Valtuustoaloite tapahtumapuiston suunnittelemiseksi Kurikkaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä elinvoimalautakunnan päätöksen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

153 § Valtuustoaloite / koulujen resurssit kuntoon

Kaupunginhallitus päätti
1) merkitä oppimisen tuen toimikunnan lausunnon tiedoksi ja antaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

154 § Valtuustoaloite kiusaamisen ehkäisemiseksi Kurikassa

Kaupunginhallitus päätti
1) merkitä sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi ja antaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

155 § Valtuustoaloite vanhemmuuden tukemisesta

Kaupunginhallitus päätti
1) merkitä oppimisen tuen toimikunnan lausunnon tiedoksi ja antaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

156 § Täyttöluvan hakeminen kahteen kasvatusohjaajan toimeen

Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää kaksi kasvatusohjaajan toimea 1.1.2025 alkaen toistaiseksi ja huomioi asian talousarviossa 2025.

157 § Täyttölupa kiinteistönhoitajan tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan täyttää kiinteistönhoitajan tehtävän 5.8.2024 alkaen toistaiseksi.

158 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

159 § Pöytäkirjoja

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja todeta, että niissä ei ole käsiteltäväksi otettavia asioita.

160 § Tiedoksi saatettavat asiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

 • Vuoksen yhtymähallituksen pöytäkirja 30.5.2024
 • Työllisyysalueen valmistelun johtoryhmän muistio 10.6.2024
 • Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 12.6.2024
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston pöytäkirja 17.6.2024
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirja 18.6.2024
 • Sisäministeriön kirje 18.6.2024
 • Työ- ja elinkeinoministeriö kirje 19.6.2024
 • Kansallisarkiston lausuntopyyntö 19.6.2024
 • Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 19.6.2024
 • Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 19.6.2024
 • Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 20.6.2024
 • Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 20.6.2024
 • Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 20.6.2024
 • MRA:n mukainen tiedottaminen Jyrän päiväkodin purkamisaikomuksesta 20.6.2024
 • Vuoksen yhtymävaltuuston pöytäkirja 25.6.2024
 • Siipihöylä Oy:n yhtiökokous 27.6.2024
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut myönteisen rahoituspäätöksen Kurikan Hydrogeologisen kokonaisuuden kehittämisverkosto -hankkeelle. Hanke on esillä Wasa Future Festivalissa 5.–10.8.2024.
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimus on käynyt läpi virkamiesvalmistelun työllisyysaluetta koskien.
 • Kuntamarkkinat järjestetään 18.–19.9.2024.
 • Uumaja ja ympäristökunnat (7 kuntaa) tulevat vierailulle Kurikkaan 15.8.2024.