Siirry sisältöön

Osayleiskaava Pahkaneva

Osayleiskaavan kuvaus:

Äijäntuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa alueelle, joka sijaitsee Kurikan kaupungin Jurvan länsiosassa Pahkanevan alueella Teuvan ja Närpiön rajan läheisyydessä 1400 metriä Valkeanevantiestä pohjoiseen.

Osayleiskaavoitettava alue koostuu Teuvan kunnassa sekä Kurikan kaupungissa sijaitsevista osa-alueista. Kurikan puolelle olisi tarkoitus kaavoittaa yksi enintään 8 MW tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus olisi n. 300 metriä. Teuvan kunnan puolelle olisi tarkoitus kaavoittaa kaksi voimalaa. Hankkeen voimaloiden kokonaismäärä olisi täten kolme tuulivoimalaa.

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.

Käsittelyvaiheet:

 1. Kaupunginhallitus:
  • 20.6.2022 §175
 2. Ympäristölautakunta:
  • 14.9.2022 §115
 3. Kuulutus vireille:
  • 26.10.2022
 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä:
  • 26.10. – 25.11.2022

Kaavavaiheen aineisto:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Pahkaneva

Suunnitelma-alueen sijainti:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441