Siirry sisältöön

Lomakepankki

Ympäristönsuojelun ensisijainen asiointikanava on sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi, josta löytyvät kaikki tarvittavat lupahaku- ja ilmoitusmenettelyt.

Lupapiste.fi

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollinen, alla olevat lomakkeet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ymparistonsuojelu@kurikka.fi tai postitse Koulupolku 5, 61300 Kurikka.

Patterointi-ilmoituslomake

Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle:

  • vesistöstä,
  • valtaojasta,
  • talousvesikaivosta,
  • naapurin asuin- tai vapaa-ajanasunnosta
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Öljysäiliön maahanjättämishakemus

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

LIITE 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus

LIITE 3A Jätevesien vähäisyys

LIITE 3B Liittäminen viemäriverkkoon

LIITE 3C Elämäntilanteet

LIITE 3D Varallisuus

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834
Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Vitikkala Topi
Ympäristötarkastaja
topi.vitikkala@kurikka.fi
040 190 7018