Siirry sisältöön

Osayleiskaava Lylyharju

Osayleiskaavan kuvaus:

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kurikan kaupungin etelärajalle. Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Kurikan kaupungin ja Kihniön ja Parkanon kuntien alueille. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista, josta alustavasti 5 voimalaa sijoittuu Kurikan kaupungin alueelle.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 50-150 MW.
Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.

Kaavahankkeen yhteydessä toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Käsittelyvaiheet:

 1. Kaupunginhallitus:
  • 15.2.2021 §45
 2. Ympäristölautakunta:
  • 28.4.2021 §24
 3. Kuulutus vireille:
  • 3.6.2021
 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä:
  • 3.6.-6.8.2021
  • 22.6.2021 Yleisötilaisuus (sähköisenä)
 5. Ympäristölautakunta
  • 1.2.2023 §1
 6. Osayleiskaavaluonnos
  • Nähtävänä 1.3.-14.4.2023
  • Yleisötilaisuus torstaina 9.3.2023 klo (17.30) 18.00-20:30,
   Puumilan taitotalo, Kuruntie 1-3, Kihniö
   • Etäyhteys yleisötilaisuuteen <linkki>

Lylyharjun osayleiskaava, luonnosvaihe:

Oyk Liitteet:

Suunnitelma-alueen sijainti:

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on meneillään rinnakkaisprosessina kaavaprosessin kanssa.

Tietoa Pirkanmaan ELY:n hallinnoimasta ympäristövaikutusten arviointiprosessista löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta ”Ilmatar Lylyharju Oy:n Lylyharjun tuulivoimahanke, Kihniö, Kurikka, Parkano”.

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441